Akcia Rakúsko – Slovensko - otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:
 
·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
·      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
·      Štipendiá Akcie pre diplomantov.
 
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.
 
Základný harmonogram tejto výzvy je:
 
-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20. 10. 2017
-          Výber štipendistov: začiatok decembra
 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.
 
V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:
·      spoluprácu mladých výskumníkov,
·      podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
·      organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
·      prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.
 
Základný harmonogram tejto výzvy je:
 
-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20. 10. 2017
-          Schvaľovanie projektov: začiatok decembra
 
Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Späť