Študentské dni nitrianskych univerzít 2018

Obe nitrianske univerzity už niekoľko rokov spájajú svoje sily, aby pripravili súbor kultúrno-spoločenských a športových podujatí pod názvom ŠTUDENTSKÉ DNI NITRIANSKYCH UNIVERZÍT. Tento rok sa uskutočnia od 13. do 30. novembra 2018 pod záštitou rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. a rektora Univerzity Konštantína Filozofa prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.

Do tohtoročného programu je zaradených 48 podujatí, ktoré počas osemnástich dní oživia obe univerzity i mesto Nitra. Podrobný program

Prehľad toho najdôležitejšieho nájdete na plagátoch.

 

 

Študentské dni nitrianskych univerzít 2018

13. – 30. 11. 2018

pod záštitou

Klaudie Halászovej, rektorky SPU

a

Libora Vozára, rektora UKF


 

Program

program.pdf

 

 

5. – 30. 11. 2018

 • Fotosúťaž "Cestou necestou po strednej Európe"

Súťaž  je určená pre všetkých študentov a doktorandov  UKF. Súťaží sa v troch sekciách s jednou fotkou v každej sekcii. O víťazovi rozhodnú hlasy študentov a odbornej komisie.

Miesto konania: Vestibul FSŠ, slávnostné vyhodnotenie – zasadacia miestnosť dekanátu FSŠ

Zodpovedajú: RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD., Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (KCR FSŠ UKF)

 

12. 11. 2018 pondelok

 • Rozcestuj sa – Bloger – Nie je túra bez ŠtúraĎalšia zo série cestovateľských prednášok známych cestovateľských blogerov. Tentokrát o Slovensku a o tom, že dovolenka či cestovanie nie je len o pláži.

Miesto a čas konania: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, pavilón S, 4. poschodie, CHFT centrum, 17.30 h

Zodpovedá: Ing. Marek Petriľák (SPU)

 

13. 11. 2018 utorok

 • Univerzitná kvapka krvi na SPU

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.

Miesto a čas konania: ŠD Nová Doba, cvičebňa KN-11, 8.00 – 12.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)

 •  Drogy a prevencia

Odborný seminár s prof. PhDr. Michalom Miovským, PhD., popredným českým odborníkom na závislosti a ich prevenciu

Miesto a čas konania: SPU, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-01, 13.30 h]

 • Hokejový pochod UKF a SPUSprievodná akcia pred hokejovým zápasom.

Miesto a čas konania: ŠD Zobor, ŠD Mladosť, 18.00 h

Zodpovedajú: Bc. Štefan Mikla, Sabína Petrášová (ŠP UKF), Bc. Rastislav Tyč (SPU)

 • Hokejový zápas UKF : SPUTradičný hokejový zápas medzi študentmi UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Zimný štadión Nitra aréna, 19.00 h

Zodpovedajú: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF), Bc. Viktória Kyselová (ŠP UKF), Ing. Miroslav Štrbavý (SPU)

 

14. 11. 2018 streda

 • Univerzitná kvapka krvi UKF

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre.

Miesto a čas konania: vestibul pred Aulou UKF, Tr. A. Hlinku 1, 8.00 – 12.00 h

Zodpovedajú: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF), Mgr. Tímea Kamenická (RVVSV UKF)

 

 •  Univerzitná kvapka krvi na SPU

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.

Miesto a čas konania: Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, 8.00 – 12.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)

 

 • Predstavuje sa TIGER

Predstavenie spoločnosti Empea a vzoriek energetických nápojov TIGER zamestnancom a študentom VŠ.

Miesto a čas konania: foyer pod aulou SPU, ŠD A. Bernoláka, 9.00 – 15.00 h

Zodpovedajú: Petra Reisengerová  (Empea, s. r. o.), Ing. M. Žigrai (KC SPU)

 

 • Súťaž v plávaní Preteky študentov SPU a UKF v plaveckých disciplínach.

Miesto a čas konania: bazén UKF, 11.00 h

Zodpovedá: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. Roman Hrnčár, PhD. (CUŠ SPU)

 

 • Poznáš svojho suseda?

Vedomostná súťaž pre študentov stredných škôl.

Miesto a čas konania: ÚSJK FSŠ UKF v Nitre, miestnosť č. A 112, 9.30 h

Zodpovedá: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková (ÚSJK FSŠ UKF)

 

 • Večerný beh Nitrou

Tradičný beh večernou Nitrou za účasti pretekárov všetkých vekových kategórií.

Miesto a čas konania: Nitra – pešia zóna, 13.00 h

Zodpovedajú: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. (KTVŠ UKF)

 

 • Štátny marketing destinácie Poľska a Maďarska na trhu cestovného ruchu - prednáška

Cieľom je predstaviť študentom fungovanie národnej turistickej organizácie Poľska a Maďarska ako nástroja realizácie štátneho marketingu na trhu cestovného ruchu.

Miesto a čas konania: DRA009, FSŠ UKF, 13.00 h

Zodpovedá: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. (KCR FSŠ UKF)

 

 • Prvá pomoc

Ako postupovať v situáciách ohrozenia zdravia? Edukácia v oblasti prvej pomoci pri vybraných náhlych stavoch.

Miesto a čas konania: Poradenské a servisné centrum UKF, Dražovská 2, miestnosť S-7, 17.00 – 19.00 h

Zodpovedajú: PhDr. Miroslava Líšková, PhD.  PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. (KO FSVaZ UKF), PhDr. Monika Mankovecká, PhD.(KKDaUM FSVaZ UKF)

 

15. 11. 2018 štvrtok

 • Ako sa dostať na druhú stranu?

Podstatou a hlavným cieľom workshopu je skupinová aktivita sprostredkujúca skúsenosť s názorovými stretmi, morálnym  problémom, nedostatkom informácií a  psychológiou zla. Účastníci workshopu po jeho absolvovaní dokážu aplikovať poznanie odlišností ľudí ako benefitu v sociálnom kontexte.

Miesto a čas konania: Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF, miestnosť 408, 11.00 – 12.45 h

Zodpovedá: doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. (KPaŠP PF UKF)

 

 • Svet chutí a vôní Nitrianskeho regiónu

Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja gastronomickej kultúry zapojením študentov UKF do prípravy tradičných jedál v rámci predmetu gastronómia a trh regionálnych produktov. Dôraz je kladený na Nitriansky kraj, popularizáciu poznatkov o vinárstve a tradičných jedlách regiónov Nitrianskeho kraja. Zapojenie študentov do prípravy im umožní uplatniť nadobudnuté teoretické poznatky o organizovaní podujatí v praxi.

Miesto a čas konania: DRG0001B (Hudobný pavilón – Katedra hudby PF UKF), 15.00 h

Zodpovedá: Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD. (KCR FSŠ UKF)

 

16. 11. 2018 – piatok

 • Imatrikulačný ples UKF

Imatrikulačný ples UKF je jedným z vrcholných kultúrno-spoločenských podujatí  Študentských dní 2018. Stretávajú sa tu novoprijatí študenti, ako aj absolventi, s terajšími študentmi univerzity a spoločne sa nechávajú unášať večerom plným hudby a zábavy, ktorú prinesú skupiny Maco Mamuko, Smola a Hrušky a známy slovenský raper Majk Spirit.

Miesto a čas konania: výstavisko Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h

Zodpovedajú: Bc. Viktória Kyselová, Bc. Sabína Slováková (ŠP UKF), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF)

 

 

19. 11. 2018 – pondelok

 • Vybíjaná Turnaj vo vybíjanej pre študentov UKF a SPU.Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, 9.00 hZodpovedá: PaedDr. Pavol Horička, PhD. (KTVŠ PF UKF) 

 

 • Latinská Amerika očami geografa – prednáška prof. PhDr. Petra Chalupu, CSc.

Prednáška významného amerikanistu o súčasnej situácii a smerovaní štátov Latinskej Ameriky.

Miesto a čas konania: DRB00130 (D2 – Pedagogická fakulta UKF), 10.00 h

Zodpovedá: RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. (KCR FSŠ UKF)

 

 • Nestlé Day

Stretnutie so špičkovými manažérmi spoločnosti Nestlé, ktorí budú hovoriť o zásadách tímovej práce a priebehu pracovných pohovorov.

Miesto a čas konania: vestibul pavilónu S, poslucháreň AS-31, 10.00  – 16.45 h

Zodpovedá: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. (Katedra manažmentu FEM SPU)

 

 • NewMeta O2

Špeciálna ponuka programov O2 pre študentov SPU.

Miesto a čas konania: ŠD Bernoláka, 13.00 – 18.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Andel (NewMeta), Ing. M. Žigrai (KC SPU)

 

 • Oceňovanie študentov SPU

Rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. pri príležitosti 17. novembra ocení úspešných a výnimočných študentov, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma a v zahraničí. 

Miesto a čas konania: Rektorát SPU, Trieda A. Hlinku 2, zasadacia miestnosť, 1. posch., 13.30 h

Zodpovedajú:  doc. Ing. Milan Šimko, PhD., M. Granátová (SPU)

 

 • Ako zlepšovať svoje vzťahy?

Workshop zameraný na hľadanie odpovede na otázku, ako môžem lepšie rozumieť iným? Ako nastavovať hranice profesionálneho vzťahu (napr. učiteľ – žiak)? Na sebadôveru v medziľudských interakciách (súkromných i profesionálnych) a na posilnenie schopnosti identifikovať, čo všetko ovplyvňuje moje vzťahy.

Miesto a čas konania: Poradenské a servisné centrum UKF, Dražovská 2, 16.30 – 18.00 h

Zodpovedá: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. (ÚRŠ FSVaZ UKF)

 

19. – 23. 11. 2018 – pondelok až piatok

 • Konfrontácie, festival umení (15. ročník)

Festival hudobného a výtvarného umenia, ktorý v koncertných a výstavných priestoroch Synagógy v Nitre prezentuje súčasné interpretačné, skladateľské a výtvarné umenie na Slovensku. Festival otvára vernisáž výstavy OPUS ALBI z tvorby Jany Zaujecovej (textil) v pondelok 19. novembra 2018 o 17.00 h, po ktorom o 18.00 h nasleduje prvý z radu festivalových koncertov. Na koncertoch sa predstavia renomovaní interpreti – Jozef Lupták (violončelo), Jana Pastorková (spev), Aleš Janiga (spev), Moyzesovo kvarteto, súbor Solamente naturali pod vedením Miloša Valentu a Teatro Posonii, Dana Satury-Šašinová (klavír), Stanislav Zamborský (klavír) a ďalší.

Miesto a čas konania: Synagóga v Nitre, vernisáž výstavy o 17.00 dňa 19. novembra 2018, koncerty každý deň v uvedenom týždni so začiatkom o 18.00 h

Zodpovedajú: Mgr. Alena Čierna, PhD. (KH PF UKF) – dramaturgička a riaditeľka festivalu; doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (KVTV PF UKF) – kurátorka výstavy

 

20. 11. 2018 – utorok

 • Deň kariéry SPU 2018

Podujatie ponúkne študentom a absolventom priestor na zoznámenie sa s ponukami práce, stáží, brigád, praxe alebo spolupráce pri bakalárskych a diplomových prácach. Súčasťou podujatia budú prezentačné prednášky zúčastnených spoločností na jednotlivých fakultách SPU.

Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilóny A, Z, T, 8.45  – 15.00 h

Zodpovedajú: prodekani fakúlt SPU   

     

 • Work & Travel Camp Leaders

Programy Camp Leaders a Resort Leaders prinášajú ponuku práce v detských letných táboroch, špičkových hotelových rezortoch a národných parkoch na celom území USA. Spoznáš skutočnú Ameriku a spriatelíš sa s ďalšími účastníkmi programov zo všetkých kútov sveta.

Miesto a čas konania: priestory SPU, 9.00 – 15.00 h

Zodpovedajú: Ing. J. Pagáč (WTC), Ing. M. Žigrai (SPU)

 

 • Ukážky bojového umenia

Súťaž v silovom trojboji mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Malá telocvičňa UKF, 9.00 h

Zodpovedá: Mgr. Natália Czaková, PhD. (KTVŠ PF UKF) 

 

 • Drogová kriminalita

Odborná prednáška plk. Ing. Stanislava Šišuláka, PhD., prorektora pre informatizáciu z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, o aktuálnom stave drogovej kriminality na Slovensku, páchateľoch drogovej trestnej činnosti, trendoch drogovej problematiky a nových psychoaktívnych látkach.

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-508, 9.15 – 10.45 h

Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 

 • Stolný tenis

Stolnotenisový turnaj pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD Zobor, 14.00 h

Zodpovedá: Mgr. Ľuboslav Šiška (KTVŠ PF UKF)

 

 • Kvality v povolaniach

Jedinečný workshop určený študentom, v ktorom odhalia a prepoja svoje vnútorné kvality s kvalitami budúceho povolania.

Miesto a čas konania: Poradenské a servisné centrum UKF, Dražovská 2, miestnosť S-8, 14.00 – 16.00 h

Zodpovedajú: Mgr. Ľubica Lachká, Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF) 

 

 • Ako na projekty?

Odborná prednáška Mgr. Martina Horáka, ktorý má skúsenosti s projektami mimovládnych organizácií, národnými projektami v práci s mládežou a programom Erasmus +, sa uskutoční v rámci predmetu projektovanie v sociálnej práci. Cieľom prednášky je priblížiť dobrú a zlú prax týkajúcu sa projektov, ich vypracovania, vedenia a hodnotenia.

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-116, 14.45 – 16.15 h

Zodpovedá: Mgr. Magdaléna Horáková, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 

 •  Nešpekuluj a makaj! Poraď sa s konzultantmi z praxe

Slovak Business Agency chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri zakladaní a rozvoji ich podnikania. Ponúka pomoc pre začínajúcich podnikateľov, ktorými môžu byť aj študenti. Na podujatí sa dozviete všetko o možnostiach pre mladých podnikavcov. 

Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň Z-02, 17.30 h

Zodpovedá: Ing. Marek Petriľák (SPU)

 

 • Cigánsky boxer

Monodráma Cigánsky boxer vychádza zo skutočného príbehu boxerskej hviezdy Johanna Trollmanna, ktorý sa v roku 1933 stal majstrom  Nemecka. Titul mu bol odobraný pre jeho rómsky pôvod. Posledný zápas odohral ako karikatúra "árijského" boxera s odfarbenými blond vlasmi  a  napudrovanou tvárou. Neskôr bol internovaný v koncentračnom tábore Neuengamme, kde bol v roku 1943 zavraždený.

Vstup voľný (kapacita 40 osôb).

Miesto a čas konania: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF (B. Slančíkovej 1, ŠD UKF Nitra), 18.00 h (trvanie 70 minút)

Zodpovedajú: PhDr. Katarína Vanková, PhD. (ÚRŠ FSVaZ UKF) a doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. (KK FF UKF), OZ In Minorita

 

21. 11. 2018 – streda

 • Futsalový turnaj SPU : UKF

Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, 9.00 h

Zodpovedá: Mgr. Ľubomír Paška, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. Roman Hrnčár, PhD. (CUŠ SPU)

 

 • Oceňovanie študentov UKF

Rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prijíma a oceňuje študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, umenia, športu a kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky. Prijatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť rektora, Trieda A. Hlinku 1, 10.00 h

Zodpovedajú: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PaSC UKF), Mgr. Tímea Kamenická (RVVSV UKF) 

 

 • Starostlivosť o dieťa čo je správne a čo nie

Vybrané témy pri starostlivosti o dieťa od útleho veku so zameraním na uspokojenie jeho jednotlivých potrieb.

Miesto a čas konania: Poradenské a servisné centrum UKF, Dražovská 2,  miestnosť S-7, 17.00 – 19.00 h

Zodpovedajú: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. (KO FSVaZ UKF), PhDr. Erika Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF)

 

 • Študenti študentom alebo ako byť súčasťou života na UKF

Diskusia so zástupcami študentov pôsobiacimi v organizáciách UKF pre študentov. Stretnutie bude zamerané na prezentáciu študentského života na univerzite a možnosti pôsobenia študentov prostredníctvom ich jedinečnosti.

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-318, 9.15 – 10.45 h

Zodpovedá: Mgr. Jakub Pikna (KSPaSV FSVaZ UKF)

 

 • Kurz prvej pomoci

Praktické ukážky a ponuka kurzov.

Miesto a čas konania: ŠD Nová Doba, 7. posch., klubovňa Miestneho spolku SČK, 17.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)

 

 • Americké leto v Nitre

Zaži najlepšie leto svojho života s CKM 2000 Travel, okús prácu za veľkou mlákou, stretni nových priateľov a najmä spoznaj sám seba.

Miesto a čas konania: ŠD A. Bernoláka, Kongresové centrum, 19.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Grega (CKM2000), Ing. M. Žigrai (SPU)

 

 • Beerfest

Tradičné súťaže spojené s pivom.

Miesto a čas konania: Študentský domov Zobor, 21.00 h

Zodpovedajú: Rudolf Tomka, Gabika Ivanegová (ŠP UKF)

 

22. 11. 2018 – štvrtok

 

 • Erasmus Village

Zahraniční študenti študujúci na SPU v rámci programov Erasmus, Erasmus Mundus či v rámci bilaterálnej spolupráce ponúknu záujemcom o štúdium v zahraničí informácie „z prvej ruky“.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h

Zodpovedá: Mgr. E. Trabalíková (SPU) 

 

 • MIX volejbal

Turnaj v mix volejbale pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 9.00 h

Zodpovedá: Mgr. Ľubomír Paška, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. Daniel Mikušovič (CUŠ SPU)

 

24. 11. 2018 – sobota

 • Filmový maratón

Príďte si s nami pozrieť tie najlepšie filmy.

Miesto a čas konania: Študentský domov Zobor, 10.00 h

Zodpovedajú: Bc. Lukáš Žiačik, Rudolf Tomka (ŠP UKF)

 

26. 11. 2018 – pondelok

 • Riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku

Sociálny pracovník neziskovej organizácie Stopa Slovensko, o. z. predstaví aktuálnu situáciu riešenia problematiky bezdomovectva na Slovensku. Predstaví konkrétne formy pomoci osobám bez domova, ako aj efektívne projekty, ktoré napomáhajú integrácii osôb bez domova do bežného života. Priblíži metódy sociálnej práce, ktoré považuje za efektívne v práci s touto cieľovou skupinou klientov. Uvedie konkrétne príklady dobrej praxe, na ktorých bude prezentovať doterajšie skúsenosti v riešení problémov osôb bez domova.

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-317, 11.00 – 12.30 h

Zodpovedá: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 

 • Vychutnaj si krajinu: Srí Lanka a Gruzínsko

AIESEC Nitra organizuje besedu so študentmi, ktorí sa podelia o svoje zážitky a dojmy z navštívených krajín.

Miesto a čas konania: ŠD A. Bernoláka, Kongresové centrum SPU, 17.30 h

Zodpovedajú:  Ľ. Vaculčiak, Ing. M. Žigrai (SPU)

 

27. 11. 2018 – utorok

 • Domáce násilie – zneužívanie detí

Odborná prednáška Mgr. Mariany Kováčovej, PhD., riaditeľky Centra Slniečko, n. o., o domácom násilí so zameraním na identifikáciu sexuálneho zneužívania detí, o vhodných a nevhodných postupoch pomáhajúcich profesií – učiteľa, sociálneho pracovníka a vyšetrovateľa pomocou metodického filmu Modriny na duši.

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-508, 9.15 – 10.45 h

Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 

 • Komunitná a terénna sociálna práca v lokalite Orechov Dvor

Odborná prednáška PhDr. Nadi Šimovej, vedúcej odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre, a PhDr. Martina Pašku, komunitného sociálneho pracovníka Orechov dvor. Cieľom prednášky je priblížiť študentom výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovanej rómskej komunite – lokalita Orechov dvor s poukázaním na potrebu systematickej práce s touto cieľovou skupinou.

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-050, 11.00 – 12.00 h

Zodpovedá: PhDr. Elena Gažiková, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 

 • Zapoj sa na svojej univerzite!

Prezentácia krúžkov a záujmovej činnosti študentov SPU.

Miesto a čas konania: ŠD A. Bernoláka SPU, 16.00 h

Zodpovedá: Ing.  M. Žigrai (KC SPU)

 

28. 11. 2018 – streda

 • Klobásovica festival domácich klobás

Študenti Fakulty biotechnológie a potravinárstva organizujú tradičný festival vo výrobe domácich klobás. Súťažné tímy si vyskúšajú nielen prípravu klobás podľa vlastných receptúr, ale zabojujú aj o víťazstvo. Návštevníci si budú môcť pochutnať na klobásach, zabezpečených Katedrou hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, čerstvom chlebíku, upečenom v laboratóriách Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov a ďalších produktoch pripravených na univerzite.

Miesto a čas konania: ŠD A. Bernoláka SPU, 17.00 h

Zodpovedá: Ing. F. Tirpák (FBP SPU)

 

30. 11. 2018 – piatok

 • Šesťdesiaty imatrikulačný ples SPU

Jubilejná imatrikulačná slávnosť (nielen) pre novoprijatých študentov a ich uvítanie na univerzite. Na plese vystúpia: Kollárovci, Heľenine oči a ďalší.

Miesto a čas konania: výstavisko Agrokomplex, pavilón B, 18.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Holovičová, Ing. F. Tirpák, Ing. M. Petriľák, Bc. Jozef Čvapek

Späť