Študentské dni nitrianskych univerzít 2017

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra a NSK organizujú od 10. do 25. novembra 2017 vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pod názvom Študentské dni nitrianskych univerzít. Záštitu nad podujatím prevzali rektori oboch univerzít, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

 

PROGRAM

PLAGÁT

 

Späť