Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendií francúzskej vlády je aktuálne otvorená.

Uchádzači majú možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch. (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo). Okrem toho je možné uchádzať sa aj o ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de thèse).

Podmienky:

  • Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).
  • Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

 

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na nasledovnej stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.

Späť