Kontakty pre program Erasmus + na SPU v Nitre

 

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor SPU
erasmus@uniag.sk
037 / 641 5730
 
 
 
 
Mgr. Alica Sulíková, č. d. 304
ERASMUS+ – prijímanie študentov, mobility učiteľov a pracovníkov (anglický a ruský jazyk)
alica.sulikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5490 

 
 
 
Mgr. Zuzana Kunová, č. d. 304
ERASMUS+ – vysielanie študentov na štúdium a stáž, bilaterálne zmluvy Erasmus+ (anglický jazyk)
zuzana.kunova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5482 

 
 
Mgr. Eva Trabalíková,, č.d. 304
ERASMUS+ – vysielanie študentov na stáž, spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ, bilaterálne zmluvy všeobecné (anglický a španielsky jazyk)
eva.trabalikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5519 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Adresa:
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Pavilón AE, 3.poschodie, 
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra, Slovensko
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Úradné hodiny:
Pondelok  13.00 - 15.00
Utorok     9.00 - 11.00
Streda     13.00 - 15.00
Štvrtok    9.00 - 11.00
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------