Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Kontakt

sídlo kongresového centra SPU v Nitre

Štud. domov A. Bernoláka
Kongresové centrum
Trieda A. Hlinku 38
949 76 Nitra

korešpondenčná adresa

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kongresové centrum
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

 

rezervácia a objednávky kongresového centra

 

Ing. Miloš Žigrai

milos.zigrai@uniag.sk

tel. 037/ 641 4874

mobil: +421 917/ 500 459

  
 
 

technik kongresového centra

Roman Hulan

roman.hulan@uniag.sk

tel. 037/ 641 4885

mobil: +421 905 656 981