Kontakt

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/dms_contact_us11.jpgKancelária vedy a výskumu
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra, Slovensko


prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Prorektor pre vedu a výskum
jan.gadus@uniag.sk
tel.: +421 37 6415 522
fax.: +421 37 6511 593

 

Jana Ondrejičková
jana.ondrejickova@uniag.sk
tel.: +421 37 6415 509