Kontakt

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK)

Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovensko
e-mail: kdv@uniag.sk

Ing. Barbora Čakovská, PhD, riaditeľka kancelárie
barbora.cakovska@uniag.sk
Margita Granátová, všeobecné informácie
margita.granatova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5516
Ing. Dana Klačková, finančná administrácia
dana.klackova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4892