Kontakt

Kancelária celoživotného vzdelávania (KCV)
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovensko
e-mail: kcv@uniag.sk

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
vedúca KCV SPU
danka.moravcikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4692
mobil: +421 918 815573
http://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1409

Margita Granátová
margita.granatova@uniag.sk 
tel.: +421 37 641 5516

Ing. Dana Klačková
dana.klackova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4892