Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Dokumenty - Kolektívna zmluva

 

Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2018

dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na roky 2013 – 2015

dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na roky 2013 – 2015

Kolektívna zmluva na roky 2013 - 2015