Kontakt

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/dms_contact_us11.jpgKancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Pavilón AE, 3.poschodie, 
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra, Slovensko


 

Úradné hodiny :

Pondelok 13.00-15.00

Utorok     9.00 - 11.00

Streda     13.00-15.00

Štvrtok     9.00 - 11.00

 


Mgr. Vladislav Valach, č. d. 309
vedúci kancelárie (anglický a ruský jazyk)
vladislav.valach@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5545

 

Mgr. Mária Baková, č. d. 309
administratívna a projektová činnosť (anglický jazyk)
maria.bakova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5550

 

Mgr. Alica Sulíková, č. d. 304
ERASMUS+ – prijímanie študentov, mobility učiteľov a pracovníkov (anglický a ruský jazyk)
alica.sulikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5490

 

Mgr. Zuzana Kunová, č. d. 304
ERASMUS+ – vysielanie študentov na štúdium a stáž, bilaterálne zmluvy Erasmus+ (anglický jazyk)
zuzana.kunova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5482

 

Mgr. Eva Trabalíková,, č.d. 304
ERASMUS+ – vysielanie študentov na stáž, spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ, bilaterálne zmluvy všeobecné (anglický a španielsky jazyk)
eva.trabalikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5519

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor SPU
erasmus@uniag.sk
037 / 641 5730

 

 

Fakultní koordinátori Erasmus+

 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 
Ing. Ján Gažo, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy
tel: 037/641 4245
Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, pavilón AA, 4.posch., č.d.2
 
kontaktná osoba: 
Ing. Eva Demjanová, PhD.
tel: 037/641 5860
Dekanát FEM, pavilón AE, prízemie, č.d. 11
 
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
tel: 037/641 4494
Katedra mikrobiológie, pavilón AZ, 3. posch.
 
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
 
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037/641 5897
Dekanát FEM, pavilón AS, 2.posch.
 
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel: 037/641 5079,
Katedrá práva FEŠRR, Farská ulica
 
kontaktná osoba:
Ing. Veronika Dalkovičová
tel: 037/ 641 5512
Pavilón AA, 3. posch., č.d. 313
 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžnierstva
 
Ing. Mária Bihuňová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037/ 641 5425
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, pavilón TD, prízemie, č.d.121 (Tulipánova ul.7)
 
 
Technická fakulta
 
Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037 641 5488
Dekanát TF