Kalendár udalostí Máj 2017

utorok, 02.05.2017

 • Science Talks
Odborná prednáška hlavného partnera NUD 2017 – Slovenské elektrárne, a.s. - pre študentov na tému: Radón okolo nás.
Miesto a čas konania: Aula SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 – 11.00 h
Zodpovedajú: Ing. M. Žigrai (SPU), Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF)
 
 • Zoznámte sa: Nitrianske centrum dobrovoľníctva
NCD je organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v Nitre. Jej poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás. NCD získava nových dobrovoľníkov, ktorých vzdeláva, vedie a umožňuje im rásť.
Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 17.00 h
Zodpovedajú: L. Semanková (NCD), Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 • Street Workout Nitra
Diskusia s predstaviteľmi Street Workout Nitra o športe, ktorý sa dá robiť kdekoľvek.
Lebo preliezačky nie sú len pre deti.
Miesto a čas konania: Kongresové centrum, ŠD A. Bernoláka,  18.00 h
Zodpovedajú: Bc. J. Prišťák, Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 • Ako si hľadať prácu v digitálnom svete
Prednáša Martin Menšík, marketingový manažér Profesia.sk.
Miesto a čas konania: poslucháreň A-02, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,  18.00 h
Zodpovedá: Bc. Marek Petriľák (SPU)


streda, 03.05.2017

 • PIKNIK FZKI 2017
Priateľské stretnutie s prednáškami v podobe pikniku v areáli dekanátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Zaujímaví ľudia, diskusie a témy, hudobný program, limonády a iné.
Miesto a čas konania: areál Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Tulipánová 7, 11.00 h
Zodpovedajú: Ing. V. Vaculová (Študentská rada FZKI)
 
 • Karneval v Riu po slovensky - alegorický sprievod mestom
Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry.
Miesto a čas konania: trasa Svätoplukovo nám. – Štefánikova tr. - Tr. A. Hlinku – Akademická ul. – Bažant Majáles, 16.30 h
Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Ing. M. Žigrai (SPU), Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF)
 • Bažant Majáles
Miesto a čas konania: areál SPU v Nitre, Autoškola Akadémia, 15.00 h


Podrobný program NUD 2017

piatok, 19.05.2017

Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV na SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu organizujú v piatok 19. mája pre zamestnancov univerzity druhý ročník Športového dňa zamestnancov SPU s bohatou ponukou športových a zábavných aktivít. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/sportovy-den-zamestnancov-spu-2017/

sobota, 20.05.2017

Botanická záhrada SPU v Nitre vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. mája 2017 v areáli BZ. Podujatie je spojené s "Dňom fascinácie rastlinami".

Botanická záhrada SPU v Nitre vás v rámci Dňa fascinácie rastlinami 2017 pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. mája 2017 od 9.00 do 17.00 h. Súčasťou bude voľný vstup do všetkých expozícií vrátane prehliadky a výkladu sprievodcu.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/BZ.JPG

streda, 31.05.2017

Katedre regionálnej bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizujú Deň bioenergetiky 2017, ktorý sa uskutoční 31. 5. 2017 od 9.30 h v laboratóriách Výskumného centra  AgroBioTech v pavilóne Q, na Poľnej pokusnej báze v Kolíňanoch a na Bioplynovej stanici (vzdialenej od Nitry približne 13 km).  Doprava bude zabezpečená autobusom.

Garanti podujatia:  prof. Ing. Ján GADUŠ, PhD., prof. RNDr. Zuzana JUREKOVÁ, CSc.

Zámerom Dňa bioenergetiky 2017 je informovať pracovníkov a študentov vysokých škôl, pracovníkov výrobných podnikov a poľnohospodárskej praxe o:

 • výskumných objektoch a zariadeniach pre výrobu biogénnych palív v laboratóriách AgroBioTech,
 • bioplynovej stanici, Laboratóriu využitia bioenergie a predstaviť nový experimentálny biofilmový reaktor ANTEC Biogas AS podporený dotáciou z Nórskeho finančného mechanizmu a vlády SR (grant č. GIIPP001),
 • využití biomasy na výrobu tepla a fermentácie na výrobu bioplynu,
 •  využití experimentálneho prostredia v procese vzdelávania (záverečné práce na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia) a zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti alternatívnych zdrojov energie,
 • výskumnej báze energetických drevín a bylín (Salix, Populus, Miscanthus, Arundo, Paulownia) lokalizovanej na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku v Kolíňanoch,

Cieľom Dňa bioenergetiky 2017 je podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a rýchly prenos výsledkov výskumu a technológií z výskumných projektov do praxe. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/den-bioenergetiky-2017/

 

 Botanická záhrada SPU v Nitre vás pozýva na Deň detí vo viváriu, vo štvrtok 1. júna 2017 od 8.00 do 18.00 h. Môžete sa tešiť na ukážky kŕmenia (každú hodinu), stretnutie s Vincom a krokodílom.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/vivarium_den_deti.JPG