Kalendár udalostí Marec 2017

streda, 01.03.2017

tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/poster-zvuk-auly_nitra.jpg

Pozývame vás na hudobno-divadelné predstavenie ZVUK AULY, ktoré sa uskutoční 1. marca 2017 o 19.00 h v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Vstup voľný.

Projekt Zvuk auly je intermediálnym hudobno-divadelným predstavením, ktoré pracuje s charakterom jedinečných architektonických priestorov vysokoškolských ául. 

Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/divadelno-hudobne-predstavenie-zvuk-auly/

 

piatok, 10.03.2017

10. marca 2017

poslucháreň A-02 od 10.00 do 12.00 h

Výbor Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva zamestnancov SPU v Nitre na stretnutie so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktoré sa uskutoční 10. marca 2017 o 10.00 h v Kongresovom centre v ŠD. Bernoláka.
Program:
1. Vystúpenie zástupcov OZ PŠaV na Slovensku – predsedu OZ Ing. Pavla Ondeka, podpredsedu OZ a predsedu Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.,
2. Vystúpenie Ing. Pavla Otepku, PhD. na tému „Miesto odborovej organizácie v zelenej ekonomike, zelenom sektore, zdraví a bezpečnosti pri práci“,
3. Vystúpenie Ing. Marianny Eliašovej, PhD. na tému „Medzigeneračné pracovné príležitosti a kolektívne vyjednávanie“.
pondelok, 13.03.2017

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre Vás srdečne pozýva na akcie, ktoré pripravila v rámci 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc  (13. - 19. marca 2017).
Pre tých, čo si chcú požičiavať knihy: registrácia alebo jej predĺženie za 1 euro  - 13. – 17. marca  (celý týždeň).
Pre tých, čo nestíhajú: registrácia za 1 euro v ŠD A. Bernoláka  - 14. marca  (utorok) a na FZKI Tulipánová 15. marca (streda).
Pre tých, čo publikujú: prezentácia noviniek v databázach Scopus a Science Direct (prezentujú zástupcovia spoločnosti Elsevier Pavel Milasevic a Jitka Dobbersteinová) - 14. marca o 13.00 h v posluchárni A01.
Pre tých, čo zabúdajú: odpustenie poplatkov za upomienky - 15. marca (streda).
Pre tých, čo chcú vedieť viac: autorská prezentácia knihy Značka: nositeľ imidžu výrobcu (prezentujú autorky prof. Ľudmila Nagyová, PhD. a Ing. Dagmar Bobčanová, PhD.) - 16. marca o 13.30 h v čitárni SlPK (Tr. A. Hlinku).
Pre tých, čo píšu záverečnú prácu: "Citujem správne?" Ťaháčiky pre študentov.
Pre tých, čo sa radi hrajú: "Hľadaj knihokešku" v knižnici na Štúrovej 51.
Pri výpožičnom pulte sa dozviete viac...
piatok, 17.03.2017

17. marca 2017
o 10.00 h v posluchárni CH, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

17. marca 2017, vstupy o 10.30 h a 13.00 h
pavilón S - poslucháreň S-01 - prízemie.

utorok, 21.03.2017

Slovenská poľnohospodárska knižnica pozýva všetkých záujemcov na predajnú výstavu zahraničných kníh z oblasti ekonomiky v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu (prízemie). Výstava je pripravená v spolupráci s najväčším slovenským dodávateľom zahraničnej odbornej literatúry, so spoločnosťou Slovart G.T.G. Bude prebiehať v dňoch 21.-23.3.2017 v čase 9.00-16.00 h na prízemí FEM. Počas výstavy bude záujemcom poskytnutá zľava 10 %.

Zoznam vystavených titulov

streda, 29.03.2017

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva 29. -30. marca 2017 na stretnutie do Záhrady v nákupno-zábavnom centre Galéria Mlyny.

Odborníci z FZKI sa s vami radi podelia o svoje odborné, vedecké poznatky a praktické skúsenosti v oblasti krajinnej a záhradnej architektúry, krajinného inžinierstva a záhradníctva. Máte tak jedinečnú možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky súvisiace s tvorbou záhrad a verejných priestranstiev, tvorby a manažmentu krajiny a záhradníctva.

Expozícia, ktorú pre vás pripravili, predstavuje Záhradu ako priestor prepojenia technických a organických prvkov, súčasť krajiny, ktorej prírodné prvky podliehajú silným, na prvý pohľad možno neviditeľným technickým pravidlám.

Priestor Záhrady okrem interaktívnych diskusií doplní aj výstava prác študentov z tvorivých ateliérov a seminárov realizovaných na fakulte. Súčasťou budú i projekty, ktoré riešia modulovo priestranstvá miest a obcí. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/zahrada-v-mlynoch-4986/