Kalendár udalostí 30.11.2017

štvrtok, 30.11.2017

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre pozýva zamestnancov a študentov na Deň vedy VC ABT 2017. Podujatie na tému Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociálnovednej reflexii sa uskutoční 30. novembra 2017 od 13.00 h v priestoroch výskumného centra. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/de%C5%88-vedy-vo-v%C3%BDskumnom-centre-agrobiotech/