Kalendár udalostí 22.11.2017

streda, 22.11.2017

  • Futsalový turnaj

Zápas vo futsale pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: veľká telocvičňa UKF,  9.00 h

  • Erasmus Village

Zahraniční študenti študujúci na SPU a UKF v rámci programov Erasmus, Erasmus Mundus či  v rámci bilaterálnej spolupráce ponúknu záujemcom o štúdium v zahraničí informácie „z prvej ruky“.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h