Kalendár udalostí 16.11.2017

štvrtok, 16.11.2017

  • Oceňovanie študentov SPU

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., pri príležitosti 17. novembra oceňuje úspešných a výnimočných študentov, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma a v zahraničí.

Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť, 1. posch., Trieda A. Hlinku 2, o 9.30 h

 

  • Imatrikulačný ples SPU

Imatrikulačná slávnosť (nielen) pre novoprijatých študentov a ich uvítanie na univerzite. Na plese vystúpi Hudba z Marsu, Akadémia tanca a môžete sa tešiť na mnoho ďalších vecí. PLAGÁT

Miesto a čas konania: Výstavisko Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h