Kalendár udalostí 11.11.2017

sobota, 11.11.2017

  • Fotografická súťaž na tému VODA

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine vyhlasuje fotografickú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl na tému Voda. Fotografie treba zasielať do 15. 11. 2017 na adresu fzki.uniag.sk@gmail.com. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční 21. 11. 2017 v priestoroch SPU v Nitre. Súčasťou vyhodnotenia budú aj odborno-popularizačné prednášky súvisiace s témou súťaže. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/fotografick%C3%A1-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-fzki/