Kalendár udalostí 10.10.2017

utorok, 10.10.2017

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. októbra 2017 o 10.00 h uskutoční slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 65. výročia založenia univerzity.

Program:

1. Otvorenie
2. Slávnostný príhovor rektora SPU v Nitre
3. Udelenie ocenení
4. Príhovory pozvaných hostí
5. Kultúrny program
 
 

  • Predstavujeme Experimentálne centrum hospodárskych zvierat
Jazdecký areál, 9.00 - 14.00 h
  9.00 - 10.00 h  ukážky testovania koní
10.00 - 11.00 h  hiporehabilitácia ako jedinečná liečebná metóda
11.00 - 12.00 h  „open field test“ ošípaných
13.00 - 14.00 h  ukážky stanovenia fyzikálnej a technologickej kvality mäsa
 
Experimentálne centrum hospodárskych zvierat je unikátnym a jedinečným pracoviskom Katedry špeciálnej zootechniky. Jeho náplňou je vedecko výskumné bádanie v oblasti biologickej výkonnosti a jej regulačných mechanizmov, šľachtenia a kvality jatočných produktov a stanovenia prirodzených vzorcov správania sa hospodárskych zvierat.

  • Výstava Farby a plody jesene

skleníky Botanickej záhrady

12.00 - 15.00 h

 Skleníky Botanickej záhrady SPU v Nitre budú opäť hýriť farbami. Návštevníkov zaujme pestrosť  a rozmanitosť známych aj menej známych druhov ovocia, zelenín a úžitkových rastlín.  Tento rok sa nesie v znamení čarovnej kolekcie flaškovcov (Lagenaria) a iných druhov čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae). Potešia sa aj priaznivci chilli papričiek a novinkou bude prepojenie rastlinnej a živočíšnej ríše priamo v priestoroch výstavy. Podujatie potrvá do 13. októbra