Kalendár udalostí 09.10.2017

pondelok, 09.10.2017

  • Predstavujeme Experimentálne centrum hospodárskych zvierat
Jazdecký areál, 9.00 - 14.00 h
  9.00 - 10.00 h  ukážky testovania koní
10.00 - 11.00 h  hiporehabilitácia ako jedinečná liečebná metóda
11.00 - 12.00 h  „open field test“ ošípaných
13.00 - 14.00 h  ukážky stanovenia fyzikálnej a technologickej kvality mäsa
 
Experimentálne centrum hospodárskych zvierat je unikátnym a jedinečným pracoviskom Katedry špeciálnej zootechniky. Jeho náplňou je vedecko výskumné bádanie v oblasti biologickej výkonnosti a jej regulačných mechanizmov, šľachtenia a kvality jatočných produktov a stanovenia prirodzených vzorcov správania sa hospodárskych zvierat.