Kalendár udalostí 15.06.2017

15.06.2017 (Štvrtok)

Udelenie čestných doktorátov prof. I. Kreftovi a prof. W. Sadymu

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna 2017 o 10.00 h uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU rozšírené o vedecké rady fakúlt, na ktorom si prevezmú čestný titul Doctor honoris causa  akademik prof. Ivan Kreft, M.Sc., Ph.D. z Univerzity v Ľubľane a prof. dr. hab. inž. Wlodzimierz Sady z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. VIAC