Kalendár udalostí 25.04.2017

utorok, 25.04.2017

  • Čínsky príbeh – čínsky Tibet
Výstava fotografií zavedie návštevníkov do ďalekých východných krajín – Tibetu a Číny. Podujatie pripravené v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave potrvá do 12. mája.
Miesto a čas konania: priestory pod aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 h
Zodpovedá: Mgr. V. Valach (SPU)

  • Florbalový zápas medzi študentmi UKF a SPU
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, Čsl. armády 1,  13.00 h
Zodpovedajú: PaedDr. P. Horička, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU)

  • Zoznámte sa: Nitrianske centrum dobrovoľníctva
NCD je organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v Nitre. Jej poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás. NCD získava nových dobrovoľníkov, ktorých vzdeláva, vedie a umožňuje im rásť.
 Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 17.00 h
Zodpovedajú: L. Semanková (NCD), Ing. M. Žigrai (SPU)

  • Futsalový zápas SPU – UKF
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 19.00 h
Zodpovedajú: Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU), PaedDr. P. Horička, PhD. (KTVŠ PF UKF)

  • Superstar nitrianskych univerzít
      Spevácka súťaž študentov oboch nitrianskych univerzít v interpretácii populárnych piesní. Súťaž bude sprevádzaná vystúpeniami známych slovenských kapiel: BijouTerrier, Billy Barman, NeverBack, Peter Bedrich & Band.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.00 h
Zodpovedajú: Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF), V. Kyselová, Mgr. I. Vasiľovský (ŠP UKF)