Kalendár udalostí 24.04.2017

pondelok, 24.04.2017

  • Cesta Erasmus svetom
Spoznaj zákutia sveta cez program Erasmus+ očami študentov, ktorí už vycestovali alebo majú skúsenosti so zahraničnými študentmi. Diskusia pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+
Miesto a čas konania: zasadačka pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 13.00 – 15.00 h
Zodpovedajú: Bc. K. Lauková (ESN SUA), Mgr. A.Sulíková (SPU)
  • Volejbalový zápas SPU – UKF (ženy a muži)
      Miesto a čas konania: Športová hala SPU, Čsl. armády1, 16.00 h – ženy, 18.00 h - muži
Zodpovedajú: Ing. M. Štrbavý (SPU),  Mgr. Ľ. Paška, PhD. (KTVŠ PF UKF)

  • Myšlienky môjho dvadsaťročného JA
Diskusia s autormi knihy Hlava 20 Jurajom Gagom a Andrejom Krúpom o tom, ako vnímajú dnešný svet mladí ľudia.
Miesto a čas konania: Kongresové centrum, ŠD A. Bernoláka SPU,  17.00 h
Zodpovedá: Ing. F. Tirpák (AS SPU)
 
  • Nočný výstup na Zobor
Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h
Zodpovedajú: A. Bekmatov, L. Beňová (ŠP UKF), Ing. K. Candráková (AS SPU)