Kalendár udalostí 20.04.2017

štvrtok, 20.04.2017

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vás pozýva 20. apríla 2017 o 9.30 h na verejnú prezentáciu činností vybraných laboratórií, výsledkov doterajšieho výskumu a výskumných zámerov laboratórií na nasledujúce obdobie.

PROGRAM

9:30 – 09:45 Otvorenie, privítanie účastníkov, úvod o pracovisku Výskumného centra AgroBioTech
9:45 – 10:00 Transkriptomika alergénov rastlinných potravinových zdrojov. (doc. Ing. PaedDr. Žiarovská, PhD.)
10:00 – 10:15 Metagenomika - výzvy a aplikácie. (Ing. Juraj Medo, PhD.)
10:15 – 10:30 Využitie MALDI-TOF MS v agrobiotechnológiách. (Ing. Lukáš Hleba, PhD.)
10:30 – 10:45 Diskusia k prezentovaným príspevkom 10:45 – 11:00 Prestávka Prezentačný deň vedy VC AgroBioTech
11:00 – 11:15 Vplyv dehydratácie na fotosyntézu pôvodných a cudzokrajných druhov drevín (Ing. Marcel Raček, PhD.)
11:15 – 11:30 Molekulárna charakteristika vybraných druhov obilnín z hľadiska genetickej diverzity (Mgr. Želmíra Balážová, PhD.)
11:30 – 11:45 Úloha biologicky aktívnych látok pri ochrane samčích reprodukčných buniek pred stresom. (Ing. Eva Tvrdá, PhD.)
11:45 – 12:00 Prvé skúsenosti s využitím prístroja Lipoprint. (MUDr. Peter Chlebo, PhD.)
12:00 – 12:15 Diskusia k prezentovaným príspevkom
12:30 Ukončenie prezentačného dňa vedy Výskumného centra AgroBioTech