Kalendár udalostí 29.03.2017

streda, 29.03.2017

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva 29. -30. marca 2017 na stretnutie do Záhrady v nákupno-zábavnom centre Galéria Mlyny.

Odborníci z FZKI sa s vami radi podelia o svoje odborné, vedecké poznatky a praktické skúsenosti v oblasti krajinnej a záhradnej architektúry, krajinného inžinierstva a záhradníctva. Máte tak jedinečnú možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky súvisiace s tvorbou záhrad a verejných priestranstiev, tvorby a manažmentu krajiny a záhradníctva.

Expozícia, ktorú pre vás pripravili, predstavuje Záhradu ako priestor prepojenia technických a organických prvkov, súčasť krajiny, ktorej prírodné prvky podliehajú silným, na prvý pohľad možno neviditeľným technickým pravidlám.

Priestor Záhrady okrem interaktívnych diskusií doplní aj výstava prác študentov z tvorivých ateliérov a seminárov realizovaných na fakulte. Súčasťou budú i projekty, ktoré riešia modulovo priestranstvá miest a obcí. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/zahrada-v-mlynoch-4986/