Kalendár udalostí 10.03.2017

piatok, 10.03.2017

10. marca 2017

poslucháreň A-02 od 10.00 do 12.00 h

Výbor Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva zamestnancov SPU v Nitre na stretnutie so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktoré sa uskutoční 10. marca 2017 o 10.00 h v Kongresovom centre v ŠD. Bernoláka.
Program:
1. Vystúpenie zástupcov OZ PŠaV na Slovensku – predsedu OZ Ing. Pavla Ondeka, podpredsedu OZ a predsedu Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.,
2. Vystúpenie Ing. Pavla Otepku, PhD. na tému „Miesto odborovej organizácie v zelenej ekonomike, zelenom sektore, zdraví a bezpečnosti pri práci“,
3. Vystúpenie Ing. Marianny Eliašovej, PhD. na tému „Medzigeneračné pracovné príležitosti a kolektívne vyjednávanie“.