Štipendijné programy Japonskej vlády 2016

Veľvyslanectvo Japonska oznámilo vypísanie výberových konaní na vládne štipendijné programy Monbukagakusho: MEXT.

Jedná sa o 2 ročné výskumné štipendium pre absolventov vysokých škôl.

Bližšie informácie o programe, termíny uzávierok a downloady formulárov sa nachádzajú na oficiálnej stránke http://www.sk.emb-japan.go.jp/scholarship_mext.html

V prípade potreby dodatočných informácii prosím kontaktujte:

PhDr. Zuzana Ondrejková Želinská
在スロバキア日本国大使館
Veľvyslanectvo Japonska v SR
Sekcia kultúry a PR
Hlavné nám. 2
813 27 Bratislava 1
 
Tel.:      02-5980-0101, 100
Fax:      02-5443-3680
             culture@bv.mofa.go.jp  

Rakúske štipendiá pre študentov, absolventov a výskumníkov 2015/16

Ponuka rakúskych štipendií na leto 2015, resp. akademický rok 2015/16

Kontakt:

Marcela Mokráňová
Rakúske kultúrne fórum / Österreichisches Kulturforum Bratislava Astoria
Palace Hodžovo námestie 1A
811 06 Bratislava
Tel.: +421-2-5930 1533
Fax: +421-2-5443 1706
www.rakuskekulturneforum.sk
http://www.facebook.com/rakuskekulturneforum

Summer schools in Ljublana, July 2015

1. 16th Ljubljana Summer School Take the Best from East and West

It will take place from 6 to 24 July 2015 at the Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia
It is a perfect oportunity for students interested in learning, earning ECTS credits, travelling and meeting new friends from all over the world. 

Students are welcome to choose among several academically challenging and intellectually stimulating courses on Bachelor and Master Level, in addition to visits of Slovenian companies from different industries or services. Our rich optional programme offers a variety of social activities and organized weekend trips around Slovenia and neighbouring countries.

Deadline:
Early bird fee payment deadline (reduced price): 10 May 2015.
Final deadline: 10 June 2015

Detailed programme information and the online application form are available at:
http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/ljubljana.

2. Joint Summer School Toulouse and Ljublana

The 6-week Joint Summer School in cooperation with Toulouse Business School will take place from 15 June to 24 July 2015 and includes an organized trip from Toulouse to Ljubljana.

All details can be found at: http://www.tbs-education.fr/en/summer-school

Contact:

Adrijana Lazić
Ljubljana Summer School Coordinator
Tel.: +386 1 5892 605 
E-mail: summer.school@ef.uni-lj.si

International course "Actual Economic Issues" in Saratov, Russia

Saratov Socio-Economic Institute in Russia organises an International Educational Course “Actual Economic Issues for students of partner universities from Germany, France, Slovak Republic, Czech Republic, Belarus, Kazakhstan and SSEI.

Venue: Saratov
Duration: 4 weeks
Dates: April 1 – 30, 2015
Fees: participation in the course, accommodation, transfer, excursions – free of charge. Participants will cover their travelling expenses and meals.
Study volume: 100 hours (including lectures, field trips) + individual work.
ECTS-credits: 10
Language of study: English
Number of students on the course: 20 – 25


Parts of the educational course:

World Economy: Introductory Team-building, Globalization, Economy of Russia.

Business: Marketing in Russia, Advertising, Competition, etc.

Finance: Monetary and Financial Systems of Russia, Banking Sector, Securities Market, Pricing, International Standards of Accounts, etc.

Management: International Management, Characteristics of management in Russia.

Projects Development: Individual Projects Development, Work with Scientific Supervisors.

Culture: Regional Studies, Culture and Arts of Russia, Colloquial Russian Language.

Additional activities: Field trips to local enterprises, banks and governmental bodies. Tour of the city. Visits to museums. Visit to a theatre or/and conservatory.

Assessment of the course:
The results of the course will be assessed through round table discussions and defence of individual or group projects.

Outcome of the course:
At the end of the course the participants will be given certificates listing the studied disciplines and the number of credits. Students who are registered for the course will receive by e-mail: complete programme of stay; course materials; other additional information.

Application to be sent to the course coordinator until 1 February, 2015.

Course coordinator and contact:
 
Evgeniya Tokareva
Head of the International Relations Office
Tel: 007 (8452) 21-17-45
e-mail: eugenietok@mail.ru, oms@ssea.runnet.ru

Mummert Stiftung - štipendium na inžinierske štúdium v Nemecku, Výzva na podávanie prihlášok pre akademický rok 2015/16

 

Podporujeme vysoko nadaných angažovaných študentov!
Nadácia Rochus a Beatrice Mummert udeľuje niekoľkoročné štipendiá vysoko nadaným študentom v oblasti
ekonomiky, obchodnej administrácie, technických, prírodných vied a turizmu.  Štipendiá sú udelované na dva a pol roka magisterského štúdia na univerzitách: University of Cologne v Kolíne nad Rýnom, na Nemeckej športovej vysokej škole v Kolíne a na RWTH v Aachene. Podpora je garantovaná v spolupráci s nadáciou Roberta Boscha.
 
Predpoklady na udelenie Mummert-štipendia:
 • Pôvod z: Bulharska, Česka, Estónska, Chorvátska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, alebo Slovinska
 • Ukončené bakalárske štúdium (resp. posledný bakalársky ročník) v oblasti ekonomickej, obchodnej administrácie, technických, prírodných vied alebo v oblasti turizmu
 • Veľmi dobré študijné výsledky (aj z matematiky)
 • Veľmi dobré znalosti nemeckého a anglického jazyka
 • Manažérsky potenciál a schopnosť viesť
 • Nadšenie pre tvorivosť
 • Sociálna zodpovednosť
 • Ochota sa po ukončení magisterského štúdia vrátiť na Slovensko alebo do jednej s podporovaných krajín (viď vyššie) najmenej na tri roky
 
Podpora nadácie Mummert pozostáva zo:
 • Štipendia
  Výška štipendia: 900 € mesačne
  Podpora výskumu 228 € za semester
  Cestovný príplatok: 250 €
  Príplatok na laptop: 700 €
  Zdravotné a úrazove poistenie
  Prémia za ukončenie štúdia s vyznamenaním: 500 €
 • Manažérskeho vzdelania
 Ponúkame komplexný program v oblasti podnikania a metodologických schopností, vrátane rozvoja vedúcich schopností a sociálnych kompetencií
 Skill-Semináre
 4-5 mesačná odborná prax v nemeckej obchodnej spoločnosti
 Študijné návštevy Berlína a Bruselu
 Návštevy obchodných spoločností a firiem; kultúrne podujatia
 Projektový seba-manažment
 • Komplexnej starostlivosti
 Garantujeme osobnú starostlivosť nasledovne:
 Starostlivosť pedagógov z predstavenstva nadácie
 Pridelení pedagógovia jednotlivým študentom (vedúce osobnosti z podnikov, kultúry a z
 univerzity)
 Starší štipendisti, absolventi
 • Medzinárodný Networking
 
Dĺžka obdobia podávania prihášok: každoročne od 1.septembra do 1. novembra pre začiatok štúdia v zimnom semestri nasledujúceho roka
 
Bližšie informácie:
Karina Jankowski
E-Mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefón: +49 (0) 711/460 84-752
www.mummertstiftung.de
 
 

 

Možnosti štúdia vo Veľkej Británii

Agentúra ENGLISH OAK RECRUITMENT ponúka možnosť študentom SPU absolvovať študijný pobyt na vybraných univerzitách vo Veľkej Británii za zvýhodnených podmienok.


"Many young people and students dream about studying in Britain, but never actually manage to fulfil their ambitions.
English Oak Recruitment can make that dream come true! We make it easy for you to apply to study in Britain, whether to a school, college or university- and all our services are free!

We can help you

 • choose the most appropriate courses/universities
 • complete the application form
 • apply for the government loan
 • make domestic arrangements  (accommodation, travel etc)
 • ensure the universities you have chosen respond to your application quickly and efficiently

Why not explore the website and find out more – and if there is any information you cannot find on our website, then please do contact us at: alanhallett@hotmail.co.uk "