Logá 65. výročia SPU v Nitre

Slovenská verzia Anglická verzia  
tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_1_sj.jpg.pdf  .png  .jpg

 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_2_sj.jpg

.pdf   .png  .jpg

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_3_sj.jpg

.pdf  .png  .jpg

 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_1_sj_CB.png

.pdf  .png  .jpg

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_2_sj_CB.jpg.pdf   .png  .jpp

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_3_sj_CB.png

.pdf  .png  .jpg

 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/anglicke/logo65_1aj.png.pdf  .png  .jpg

 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/anglicke/logo65_2_aj.jpg

.pdf   .png  .jpg

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/anglicke/logo65_3aj.png

.pdf  .png  .jpg

 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_1_sj_CB.png

.pdf  .png  .jpg

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_2_sj_CB.jpg.pdf   .png .jpp

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/slovenske/logo65_3_sj_CB.png

.pdf  .png  .jpg

 

 

 

65. výročie SPU v Nitre - príloha grafického manuálu SPU

65. výročia SPU v Nitre - príloha grafického manuálu SPU v Nitre

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/65SPU/dizajn_manual_65_SPU.png

Logo SPU a fakúlt

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU.jpg

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Slovak University of Agriculture in Nitra [.pdf] [.png] [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU_logo_outline_zelene.jpg

Outline: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Outline: Slovak University of Agriculture in Nitra   [.pdf] [.png] [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FAPZ.jpg

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov [.pdf]  [.png]  [.jpg]   [CB.jpg]

Faculty of Agrobiology and Food Resources [.pdf]  [.png]  [.jpg]    [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FBP.jpg

Fakulta biotechnológie a potravinárstva [.pdf]  [.png]  [.jpg] [CB.jpg]

Faculty of Biotechnology and Food Sciences [.pdf]  [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FEM.jpg

Fakulta ekonomiky a manažmentu [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Faculty of Economics and Management  [.pdf]  [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FESRR.jpg

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja [.pdf] [.png] [.jpg]   [CB.jpg]

Faculty of European Studies and Regional Development [.pdf] [.png] [.jpg] [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FZKI.jpg

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Faculty of Horticulture and Landscape Engineering [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU TF.jpg

Technická fakulta [.pdf]  [.png]  [.jpg]   [CB.jpg]

Faculty of Engineering [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]