Erasmus Mundus 2009-2013

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/Erasmus Mundus/ERA Mundus.jpgERASMUS MUNDUS 2009-2013 je program EÚ, ktorý podporuje akademickú spoluprácu VŠ medzi krajinami EÚ a ostatnými krajinami sveta prostredníctvom podpory vytvárania spoločných študijných programov na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia a  prostredníctvom vytvárania sietí spolupracujúcich univerzít.  Mobility študentov a zamestnancov VŠ sú podporené poskytovaním štipendií pre európskych i mimoeurópskych študentov  a zamestnancov univerzít.

Erasmus Mundus Master courses

Erasmus Mundus Joint Doctorates

Erasmus Mundus Partnerships (univerzitné siete, ktoré ponúkajú mobility)

Zaujímavé linky:

www.em-ace.eu

https://www.facebook.com/ErasmusMundusSlovensko

Dobiehajúce projekty ERASMUS MUNDUS realizované na SPU:

ERANET PLUS Euro- Russian Academic Network PLUS 2012-2016

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/Erasmus Mundus/EranetPlus.jpg.jpgje pokračovaním a rozšírením úspešnej siete spolupracujúcich univerzít ERANET MUNDUS koordinovanej University of Barcelona o nové partnerské univerzity v EÚ ako i v RUSKU. Študentom vštkých stupňov i učiteľom SPU táto sieť ponúka ďalšiu možnosť uchádzať sa o štipendium na študijný /prednáškový/výskumný pobyt na partnerských univerzitách:
 

 

Bližšie informácie o projekte, partnerských inštitúciách a výške grantu na www.eranetplus.ub.edu

Kontakt: erasmus@uniag.sk 

AKTUÁLNA VÝZVA 2014

Erasmus Mundus na SPU

________________________________________________________________________________

ERANET MUNDUS - Euro- Russian Academic Network  2011-2015

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/Erasmus Mundus/logo_Eranet-Mundus1s.jpgV rámci projektu ERANET MUNDUS Euro-Russian Academic Network, ktorý koordinuje University of Barcelona, majú študenti a zamestnanci SPU v Nitre možnosť uchádzať sa o štipendium na študijný /prednáškový/výskumný pobyt na partnerských univerzitách v Rusku:
 
 
Bližšie informácie o projekte, partnerských inštitúciách a výške grantu na www.eranetmundus.ub.edu
 

Kontakt: erasmus@uniag.sk 

AKTUÁLNA VÝZVA - Projekt končí v roku 2015

________________________________________________________________________________

International Master of Science in Rural Development - IMRD 2010-2015

Dvojročný magisterský študijný program v oblasti rozvoja vidieka je poskytovaný konzorciom európskych univerzít: University of Ghent (BE), Agrocampus Ouest (FR), Humboldt University in Berlin (DE), Wageningen University (NL), University of Pisa (IT) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a sieťou akademických organizácií z Číny, Indie, Južnej Afriky a Ekvádoru v rámci programu EÚ Erasmus Mundus.

Bližšie informácie o projekte a prihlasovaní.