ERASMUS+
 
Aktuálne výzvy:
 
Erasmus+ Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
 
 
 
Erasmus+ Kľúčová akcia 2 (KA 2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov:
 
 
 
 
Erasmus+ Akcie programu Jean Monnet:
 
 
 
 

Späť