Čo ponúka SPU v Nitre?

1. KVALITNÉ VZDELANIE

❚ Ako prvá univerzita na Slovensku získala prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov. Je tiež nositeľnou značky Diploma Supplement Label, ktorá potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný na SPU v Nitre spĺňa náročné európske štandardy. Akreditačná komisia ju v roku 2015 zaradila medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

2. TRADÍCIU A JEDINEČNOSŤ

❚ SPU v Nitre je synonymom poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku. Má právo udeľovať akademické tituly v 90 študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Nosnými piliermi, ktoré charakterizujú vzdelávací a výskumný profil SPU sú klasické odbory rastlinnej a živočíšnej výroby, biodiverzita, ekológia, ekonomika, problematika bezpečných potravín, trvalo udržateľného rozvoja, využívanie alternatívnych zdrojov energie, regionálny rozvoj, aplikovaná informatika, technika v poľnohospodárstve a ďalšie.

3. ŠPIČKOVÝ VÝSKUM

❚ Vybudovanie Výskumného centra AgroBioTech prinieslo kvalitatívny posun v oblasti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. Spoločne s excelentnými pracoviskami orientovanými na základný výskum v oblasti biodiverzity, integrovaného manažmentu povodí, ochrany a udržateľnosti pôdy a bielo-zelenú biotechnológiu sa SPU aktívne podieľa na rozvoji poľnohospodárstva a potravinárstva.

4. OTVORENÚ CESTU DO SVETA

❚ SPU v Nitre spolupracuje s vyše 100 zahraničnými partnerskými inštitúciami z Európy, Ameriky i Ázie. Významným krokom vpred sú spoločné študijné programy so zahraničnými univerzitami a možnosťou získania dvojitého či viacnásobného diplomu. SPU v spolupráci s univerzitami v Číne, Indii, Thajsku, Rusku, Poľsku, Turecku a ďalšími organizuje intenzívne letné školy. Prostredníctvom programov Erasmus+, CEEPUS, NŠP a ďalších, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň môžu požiadať o štipendium alebo finančnú podporu.

5. INŠPIRATÍVNE PROSTREDIE

❚ Areál SPU, plný zelene, je ako stvorený na štúdium, oddych či šport. Vysokoškolský komplex SPU bol postavený v rokoch 1961 - 66 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského a je jedným z najvýznamnejších diel domáceho povojnového modernizmu. V roku 2014 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

6. MODERNÉ UBYTOVANIE

❚ SPU poskytuje svojim študentom ubytovanie v univerzitnom kampuse v zrekonštruovaných študentských domovoch. K dispozícii majú televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne, športoviská či posilňovne. Celodennú stravu ponúkajú dve študentské jedálne.