Centrum univerzitného športu SPU v Nitre

Cenník a rozvrh pre verejnosť a zamestnancov SPU

Lístky a permanentky pre vstup do bazéna a posilňovne je možné zakúpiť na vrátnici Centra univerzitného športu SPU v Nitre.

Zamestnanci majú v rámci regenerácie pracovných síl športové aktivity počas vyhradených hodín bezplatne.

Vstup do bazéna a posilňovne: jednotné vstupné 1,50 eur

Pernamentka na 10 vstupov do bazéna a posilňovne: jednotné vstupné 13,00 eur 

Kontakt: Centrum univerzitného športu SPU v Nitre, Ul. Československej armády 1, 949 76, Nitra

Tel: vrátnica CUŠ 037/641 5750, kancelária CUŠ  037/641 5450