Zo slávnostnej promócie študentov jubilejnej Nitrianskej letnej univerzity

vložil: Renáta Chosraviová

Počas deviatich nezabudnuteľných dní zažili malí študenti Nitrianskej letnej univerzity pravú vysokoškolskú atmosféru v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vyvrcholením ich prázdninového teoretického a praktického štúdia, ktoré im zážitkovou formou výučby ponúkli  naši pedagógovia, ako aj rôznych športových a poznávacích aktivít pod taktovkou zamestnancov univerzitných pracovísk, bola slávnostná promócia.

Konala sa 14. júla v aule UKF a zúčastnili sa na nej aj rodičia či starí rodičia malých absolventov, aby spoločne so svojimi ratolesťami prežili tento tradičný akademický obrad. Promóciu otvorila a viedla prorektorka doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., prorektorka pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu a zástupkyňa štatutárneho orgánu univerzity.  Certifikát s titulom Academicus Nitriensis Junior si šesťdesiat  účastníkov NLU prevzalo z rúk rektora UKF v Nitre, prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc.  Ako rektor povedal vo svojom príhovore, záujem o štúdium na NLU, ktorú už tradične organizujú obe nitrianske univerzity a mesto Nitra začiatkom letných prázdnin, z roka na rok rastie a aktivity sa tešia veľkej popularite. To svedčí o nadšení organizátorov a profesionalite našich pedagógov a zamestnancov, ktorí sa snažia hravou formou priblížiť malým študentom tajomné zákutia rôznych vedných odborov či zaujať ich rôznymi aktivitami. Zároveň krátko bilancoval všetkých desať ročníkov. Na záver svojho príhovoru vyjadril nádej, že po absolvovaní tohto štúdia v budúcnosti malí študenti prekročia brány našich nitrianskych univerzít a stanú sa ich  riadnymi študentmi.   

Aj tento rok sa v rámci programu NLU deti dozvedeli veľa zaujímavostí. Odkrývali záhadné tajomstvá vedy, učili sa cudzie jazyky, športovali, venovali sa kreatívnym disciplínam, nadväzovali nové priateľstvá. Vyskúšali si napríklad  pipetovanie roztokov, zmerať si krvný tlak a vitálnu kapacitu pľúc, počúvali ozvy vlastného srdcového rytmu, pozorovali pod mikroskopom preparáty orgánov králika, poskladali orgány na makete ovce, vyrobili si med s prídavkom škorice, kakaa či orechov, upiekli chutný chlebík a  maslové sušienky, zajazdili si v autoškole, navštívili botanickú záhradu a vivárium, kde uvideli rôzne plazy, ale aj rarity - umiestneného mimo terária krokodíla – kajmana okuliarnatého a tretiu najväčšiu suchozemskú korytnačku – korytnačku ostrohatú. Ďalej mali deti možnosť vyskúšať si profesionálnu  prácu redaktora v skutočnom  televíznom štúdiu, oboznámiť sa s úskaliami práce pedagóga a diskutovať o bezpečnosti detí v internetovom prostredí. Svoju zručnosť si mohli preveriť v dielni pri práci so skutočným náradím a vyrobiť si z dreva funkčnú loďku. Vo výtvarných dielňach si pripravili podľa vlastných návrhov masky, divadelné kostýmy a mohli farbami vyjadriť na výkresoch svoje pocity a zážitky. Deti s veľkým nasadením riešili globálne problémy týkajúce sa prírodných zdrojov prostredníctvom GPS a geocachingu. Posledný deň letnej univerzity strávili hrami v parku a prehliadkou mesta v turistickom vláčiku.

Všetkým absolventom  jubilejného 10. ročníka Nitrianskej letnej univerzity srdečne gratulujeme! Veríme, že s mnohými sa opäť stretneme tak, ako tomu bolo aj tento rok, na Nitrianskej letnej univerzite 2018.

                                  Ako vznikla Nitrianska letná univerzita?

Nápad zorganizovať na nitrianskych univerzitách podujatie pre deti sa zrodil v mysli v doc. Márie Užákovej, vtedajšej  vedúcej Katedry jazykov SPU a prof. Evy Malej, vtedajšej prorektorky UKF. Hľadali vhodný spôsob ako túto zaujímavú myšlienku organizačne zastrešiť a preto oslovili  doc. Danku Moravčíkovú, vtedajšiu vedúcu Centra celoživotného vzdelávania FEM SPU a Mgr. Dianu Kanásovú z Referátu pre ďalšie vzdelávanie UKF. S podporou vedení oboch univerzít sa vytvorila skupinka nadšencov - dobrovoľníkov z SPU a UKF a tí spolu s kolegami z pracovísk, ktorí boli ochotní nezištne sa venovať v júli deťom pripravili a zrealizovali v roku 2008 prvý ročník Nitrianskej letnej univerzity. Logo NLU navrhol akadem. maliar Jozef Dobiš z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF. „Všetko sme si zabezpečovali sami a robili sme to doslova na kolene a na vlastné triko,“  hovorí doc. Danka Moravčíková. „Spomínam si,  ako napríklad moja kolegyňa Ing. Martina Hanová nosila so sebou autolekárničku, keby sa náhodou niečo stalo. No a s deťmi sme trávili celý dvojtýždňový program. Je preto úžasné vidieť, že podujatie sa ujalo a niektorí z prvých absolventov NLU dnes už pomáhajú ako pedagogický dozor...“

Keďže mesto Nitra sa v tom období zapojilo do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, organizátorom sa podarilo pripraviť pre účastníkov NLU aj jedno tematické dopoludnie o meste Nitra a aktivitách samosprávy pod názvom Mladý Nitran/Mladá Nitrianka. Odvtedy MsÚ Nitra pravidelne spolupracuje a pripravuje jednu aktivitu.

Pokiaľ ide o program, v každom ročníku sa rozrastal o nové aktivity.  Po prvých ročníkoch si rodičia vyžiadali, aby NLU nebola len doobeda, ale aj poobede. To znamenalo rozšíriť podujatie a do realizácie programu zapojiť dvakrát toľko ľudí.  UKF zabezpečila dozor prostredníctvom študentov Pedagogickej fakulty, ktorí túto aktivitu mali ako pedagogickú prax.  Na SPU organizáciu prevzala Kancelária celoživotného  vzdelávania, následne  Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou a UO OZ PŠaV  pri SPU v Nitre.

Obrovská úcta a vďaka patrí všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí participovali či participujú na programe. Nie je totiž jednoduché udržať si pozornosť detí vo veku 8 - 11 rokov, vyžaduje si to veľmi citlivý a pedagogicky náročný prístup. Nie je, žiaľ, možné ich všetkých vymenovať, ale aspoň takto im v mene bývalých, terajších i budúcich organizátorov im patrí poďakovanie.

Vďaka  spoločnému  úsiliu organizátorov a kolegov participujúcich na programe sa tak podarilo dopracovať až do dnešnej podoby NLU a vytvoriť z nej  obľúbené a vyhľadávané podujatie, ktoré úspešne prezentuje obe nitrianske univerzity a mesto Nitra.

FOTOGALÉRIA

 

Viac na www.facebook.com/NLUpreDETI

Späť