Zmluvy o spolupráci s kubánskymi univerzitami

vložil: SPU Web Editor

Na rektorát  našej univerzity zavítal v piatok 1. júna vzácny hosť z Kuby. Cieľom zahraničnej cesty Dr. C. Maria Manuela Aresa Sáncheza, vrcholového predstaviteľa  Ministerstva vyššieho vzdelávania Kuby, bol podpis dvoch bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami jeho krajiny, menovite Havanskou univerzitou a Univerzitou Maxima Gomeza Baeza v Ciego de Avila a našou Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., privítal hosťa - po slovensky. Nečudo, pretože  ten výborne ovláda náš jazyk. Veď tu v rámci niekdajších  dobrých bilaterálnych kontaktov bývalého Československa a Kuby študoval, to na vtedajšej Vysokej škole dopravnej v Žiline a doktorát získal neskôr na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Napriek tomu, že tu komunikácii nebránila jazyková bariéra, pracovníci zahraničného oddelenia pripravili hosťovi prezentáciu o našej univerzite v španielčine. So záujmom si ju vypočul a z jeho reakcií bolo zrejmé, že už rozmýšľa nad konkrétnou spoluprácou. Potom sa úlohy vymenili a hostitelia  získali  zaujímavé informácie o Kube, najmä o systéme tamojšieho vzdelávania. Dozvedeli sa okrem iného, že Kuba investuje 9,5% HDP do tejto sféry. Vzdelávanie je na všetkých stupňoch bezplatné a je jednou z priorít vlády, ktorá si váži vysokoškolsky vzdelaných ľudí ako záruku rozvoja krajiny. Kuba bola prvou krajinou v Latinskej Amerike a Karibskej oblasti, ktorá sa v roku 1961 vysporiadala s analfabetizmom.

Na Kube existujú  iba verejné vysoké školy, je ich tam v súčasnosti päťdesiat. Havanská univerzita, s ktorou sme podpísali  zmluvu, je jednou z najstarších univerzít v Latinskej Amerike, vznikla v roku 1728. V súčasnosti kladie Ministerstvo vysokého školstva veľký dôraz na medzinárodnú spoluprácu, v poslednom období nadviazala viaceré kontakty s s inštitúciami v krajinách EÚ, Švajčiarsku, Belgicku či Nemecku. Má záujem o spoluprácu najmä v oblasti výučby anglického jazyka, obnoviteľných zdrojov energie, poľnohospodárstva a potravinárstva, ochrany životného prostredia, klimatických zmien, využívania vody, informatiky a telekomunikácií, biotechnológií, biomedicíny, farmácie  a podobne.

Ste u nás vítaní!

Ako sme uviedli, Dr. C. Mario Manuel Ares Sánchez sa po štúdiách (1984) a kandidatúre v Prahe vrátil na Kubu. Postupne tam zastával viaceré manažérske posty v rámci vysokého školstva. „Jedenásť rokov som bol rektorom Univerzity  Maxima Gomeza Baeza v Ciego de Avila, ktorá bola zameraná na poľnohospodárstvo, v súčasnosti je už multidisciplinárna. „Radi by sme nadviazali na bohaté kontakty medzi bývalým Československom a Kubou v druhej polovici 20. storočia. Začali sme asi pred dvoma rokmi a v súčasnosti je  už na svete  10-15 bilaterálnych zmlúv so slovenskými univerzitami. Bola podpísaná aj  zmluva s ministerstvom školstva a rektorskou konferenciou, no domnievam sa, že najdôležitejšie sú dvojstranné zmluvy, ktoré prinesú konkrétne výsledky. Máme záujem o výmenu študentov aj pedagógov v rámci programu Erasmus +, aj o kooperáciu vo výskume,“ povedal Dr. Sánchez a poprial našej alma mater veľa úspechov. „Cítim sa tu ako doma, je tu výborná atmosféra. Slovenská poľnohospodárska univerzita je mekkou agronomických štúdií na Slovensku. Budeme radi s vami spolupracovať, očakávame vás, navštívte našu krajinu,“ dodal hosť na záver nášho rozhovoru.

Katarína Potoková

 

Monitoring médií:

MY NN: SPU podpísala zmluvy o spolupráci s dvoma kubánskymi univerzitami

Späť