Začal sa Týždeň slovenských knižníc 2018

vložil: SPU Web Editor

Marec je mesiacom knihy, jeden z jeho týždňov už tradične Týždňom slovenských knižníc. V tomto roku sa koná už po devätnásty raz, od 5. do 11. marca. Profesijné organizácie Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, ale najmä knižnice po celom Slovensku, od tých najmenších až po akademické,  organizujú počas neho celý rad podujatí, ktorých cieľom je pozitívne zviditeľniť knižnice ako dôležité kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

Tohtoročný týždenný maratón sa začal slávnostne v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, v priestoroch jednej z organizátoriek podujatia, ktorá si tento rok pripomína 95. výročie svojho založenia.  Ďalší nitrianski spoluorganizátori – Agroinštitút, š.p., Nitra so svojou depozitnou knižnicou FAO, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre a Univerzitná knižnica UKF v Nitre, priniesli čitateľskej verejnosti celý rad tradičných i novších podujatí, určených všetkým kategóriám čitateľov. Otvorenie Týždňa slovenských knižníc, ktoré  za účasti predstaviteľov VÚC, Mesta Nitry, sponzorov, ale najmä knihovníckej verejnosti, moderoval jeho ambasádor, herec Ján Gallovič, sa nieslo v duchu chvály knihy ako nositeľky kultúry a  vzdelanosti. A to aj v dobe moderných informačných technológií. Program  svojím vystúpením  spestrila  vokálna skupina Close Harmony Friends.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pridala do programu Týždňa slovenských knižníc už tradične výhodnú registráciu nových čitateľov, odpustenie poplatkov za upomienky, ale aj možnosť objednať si knihovníka na pomoc pri vyhľadávaní zdrojov či citovaní. Zamestnanci knižnice však zašli aj za čitateľmi  a otvorili Bazár kníh za úsmev a potešili oko návštevníkov aj výstavou prác študentov FZKI, ktorá potrvá do konca marca.

KP

Späť