Z valného zhromaždenia VUA v Maďarsku

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte poľnohospodárskych a potravinárskych vied a environmentálneho manažérstva Univerzity v Debrecíne (UD) v Maďarsku sa 2.-  4. septembra konalo valné zhromaždenie Vyšehradskej asociácie univerzít – VUA. Zúčastnilo na ňom takmer 40 zástupcov univerzít a inštitúcií VUA.

Zhromaždenie svojím príhovorom otvoril prorektor UD prof. Ákos Pintér, prezident VUA prof. Peter Bielik a dekan Fakulty poľnohospodárskych a potravinárskych vied a environmentálneho manažérstva UD prof. István Komlosi.

Prezident VUA P. Bielik vyhodnotil aktivity asociácie a predstavil jej plány na nadchádzajúce obdobie. Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu, ako aj návrh aktivít na rok 2019. Súčasťou programu bolo aj prijatie nových členov, a to Bielocerkevskej národnej agrárnej univerzity z Ukrajiny a Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, ČR.

Zhromaždenie aj tento rok udelilo ocenenie VUA AWARD OF EXCELLENCE. Získala ho Štátna agrárna univerzita K. A. Timirjazeva v Moskve za aktívne plnenie úloh asociácie.

V rámci programu vystúpili pozvaní odborníci s prezentáciami na tému Nové postupy a metódy v oblasti agrárneho vysokoškolského vzdelávania. Z Univerzity v Bonne vystúpila Dr. S. Lehnert, z Univerzity sv. Štefana v Gödöllő Dr. T. Mezei a Dr. C. Fogarassy.

Späť