Vysoké ocenenie spolupráce slovenských univerzít s ukrajinskými partnermi

vložil: SPU Web Editor

Na pozvanie Ukrajinského vedecko-edukačného konzorcia a Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity sa rektori slovenských univerzít - Peter Bielik, Jana Mojžišová a Rudolf Kropil zúčastnili na pracovnej ceste na Ukrajine.

Súčasťou cesty bola návšteva Ukrajinskej akadémie agrárnych vied a jej predstaviteľov a vzájomné oboznámenie sa s cieľmi a poslaním inštitúcií pri rozvíjaní vied o živej prírode. Slovenských rektorov prijal viceprezident akadémie prof. Valeriy Zhuk za účasti členov predsedníctva. Delegácia sa zúčastnila aj na medzinárodnej konferencii Rozvoj pozemkových vzťahov, organizačná, ekonomická, právna a technologická podpora poľnohospodárstva Ukrajiny, ktorú organizovala Národná poľnohospodárska univerzita vo Vinici. Stretlo sa tu vyše 400 popredných vedcov, učiteľov, vládnych činiteľov, zástupcov verejných inštitúcií a poľnohospodárskych podnikov,  za aktívnej účasti slovenských rektorov.

Vinickú národnú poľnohospodársku univerzitu, ktorej korene siahajú až do 17. storočia,  tvorí šesť fakúlt a navštevuje ju približne 15-tisíc študentov. Tu sa rektori stretli s rektorom prof. Hrihorym Kaletnikom a vedením univerzity a fakúlt, s cieľom podpísať multilaterálnu zmluvu o spolupráci. Jej obsahom je hľadanie možností hlbšieho prepojenia spolupráce slovenských a ukrajinských univerzít  a vedeckých inštitúcií zoberajúcich sa problematikou poľnohospodárstva. Súčasťou odborného programu bola aj návšteva výskumného komplexu a pokusných polí so zameraním na liečivé rastliny, obilniny, strukoviny a pestovanie biomasy.

Na základe dlhodobej spolupráce Ukrajinské vedecko-edukačné konzorcium so sídlom v Kyjeve udelilo Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., rektorovi SPU v Nitre čestný titul Doctor Honoris Causa (čestný doktor vied) v oblasti podnikovej ekonómie. Čestný titul Dr.h.c. bol taktiež udelený rektorke Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.  a rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc.

Späť