Vianočný koncert SPU s Evou Pavlíkovou a Pavlom Hammelom

vložil: Renáta Chosraviová

V aule SPU sa 12. decembra konal 6. ročník benefičného koncertu Vianočný dar SPU,  iniciovaný a organizovaný pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Finančný výťažok bude použitý na zlepšenie podmienok študentov SPU v Nitre a študentov so špecifickými potrebami, ako aj na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy.

Večer otvorila a hostí privítala moderátorka doc. Danka Moravčíková a Ing. Roderik Virágh. Slávnostnú atmosféru navodili členovia Detského sláčikového orchestra Tralaškoly pod vedením Marty Uhlíkovej a ukrajinskí sólisti Daria Pogrebniak a Valentyn Stoliarchuk z partnerskej Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity. V ďalšej časti programu vystúpil FS Zobor s vianočnými koledami. Následne rektor SPU prof. Peter Bielik udelil PhDr. Ing. Daniele Wolfovej titul Čestná riaditeľka FS Zobor ako výraz ocenenia jej dlhoročného aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľky FS Zobor, za osobnú zásluhu o výrazné zviditeľnenie súboru a SPU v Nitre v slovenskom folkloristickom hnutí, šírenie bohatej a rôznorodej slovenskej ľudovej kultúry a dobrého mena univerzity doma  i v zahraničí, ako aj za neustálu činnosť a aktivity v prospech rozvoja FS Zobor a SPU v Nitre i po odchode do dôchodku.

Potom už pódium patrilo skvelej nitrianskej herečke Eve Pavlíkovej a už tradične nechýbala Cimbalová hudba Zobor pod vedením Viliama Hubinského.

V rámci programu sa publiku prihovoril aj rektor prof. Peter Bielik, ktorý zdôraznil myšlienku koncertu - pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Symbolický šek s výťažkom z koncertu prevzala Kristína Madajová, študentka 3. ročníka FEM.

Čerešničkou na torte bolo vystúpenie populárneho slovenského hudobníka a speváka Pavla Hammela, ktorý bol hviezdou večera na benefičnom koncerte SPU aj pred dvoma rokmi. Na záver koncertu, ktorý si právom vyslúžil prívlastok veľkolepý, si všetci účinkujúci zaspievali spolu s publikom Tichú noc.

Aj tohtoročný vianočný koncert obohatili sprievodné podujatia. Vo foyeri pod aulou bolo vytvorené vianočné mestečko, kde prezentovali svoje produkty firmy, ale aj absolventi SPU a katedry. 

 Z monitorovania médií:

 

Z vystúpenia Evy Pavlíkovej (ITŠ Mladosť)

 

Z vystúpenia Pavla Hammela (ITŠ Mladosť)

 

Odovzdanie výťažku z verejnej zbierky študentom SPU (ITŠ Mladosť)

Späť