Veľvyslanec USA sa stretol s rektormi nitrianskych univerzít

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti koncertu speváckeho zboru Young Naperville Singers z partnerského mesta Naperville, ktorý sa uskutočnil 21. júla v Synagóge, navštívil Nitru veľvyslanec Spojených štátov na Slovensku Adam Sterling.  Na spoločnom obede sa stretol aj s rektormi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD, a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., predstavili Adamovi Sterlingovi inštitúcie, na čele ktorých stoja, priblížili ich činnosť a študijné zameranie, medzinárodnú spoluprácu, výskum a plány budúceho rozvoja.

Rektor SPU informoval veľvyslanca o histórii bilaterálnych vzťahov so vzdelávacími inštitúciami v USA, ktoré sa začali aktívne rozvíjať po roku 1989. Boli podpísané zmluvy o spolupráci s viacerými významnými univerzitami, napr.  Cornell University, Delaware University, Iowa State University, Ohio State University,  University of Florida a ďalšími. Rektor SPU vyzdvihol aj súčasnú úzku spoluprácu s University of Arkansas vo Fayetteville a najmä s Louisiana State University (LSU) v Baton Rouge pri zabezpečovaní spoločných študijných programov, organizovaní letných škôl pre študentov oboch strán, ako aj mobilitných programov študentov, učiteľov a výskumníkov. Ďalšiu z konkrétnych podôb spolupráce medzi SPU a LSU predstavuje odborné sympózium, ktoré sa uskutočnilo v tomto roku na pôde Louisianskej štátnej univerzity. Rokovanie bolo zamerané na poľnohospodárske univerzity v 21. storočí a význam transferu technológií a informácií pre programovú udržateľnosť. Súčasťou podujatia boli diskusie o modeloch a formách prenosu poznatkov, informácií a technológií z akademického prostredia do spoločensko-hospodárskej praxe. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia členských inštitúcií Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA), ktorej členmi sa stala aj Louisianská štátna univerzita a jej Poľnohospodárska fakulta. Významnú úlohu zohrala spolupráca SPU s LSU a jej výskumným centrom AgCenter aj pri budovaní Výskumného centra AgroBioTech SPU. 

Veľvyslanec ocenil výsledky a úspechy, ktoré SPU v Nitre dosahuje na poli medzinárodných vzťahov a vyjadril presvedčenie, že na slovenských univerzitách je dostatok kapacít a úsilia o obojstranne výhodnú spoluprácu.  Prijal tiež pozvanie oboch rektorov navštíviť akademickú pôdu a bližšie sa zoznámiť s priebehom výučby a životom študentov.

 

Veľvyslanec Adam Sterling pôsobí na Slovensku od augusta 2016. Ako starší kariérny diplomat bol v rokoch 2013  ̶  2016 zástupcom vedúceho misie a dvojnásobným chargé d´affaires v Holandsku. V rokoch 2010  ̶  2013 slúžil ako zástupca vedúceho misie a dvojnásobný chargé d´affaires v Azerbajdžane. Pôsobil tiež ako riaditeľ pre záležitosti strednej a východnej Európy v štábe Národnej bezpečnostnej rady v Bielom dome, osobitný asistent námestníka ministra zahraničných vecí pre Európu  a  zodpovedný referent Úradu pre stredoázijské záležitosti.  Zastával politické, administratívne a konzulárne posty na veľvyslanectvách USA v Izraeli, Kazachstane, Belgicku a Peru.


.

Späť