V súťaži mladých vedeckých pracovníkov uspeli aj vedci z SPU

vložil: SPU Web Editor

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV (SSPLPV) vyhlásila víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Medzi ocenenými boli aj mladí vedci z SPU v Nitre.

Na januárovom zasadnutí Výboru pobočky Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV v Nitre im ocenenia odovzdal  predseda spoločnosti prof. Dr. Ing. Jozef Golian.

V sekcii poľnohospodárstvo zvíťazila  Ing. Eva Tvrdá, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov, FBP (Tvrdá, E., Tušimová, E., Kováčik, A., Paál, D., Greifová, H., Abdramanov, A., Lukáč, N. 2016. Curcumin has protective and antioxidant properties on bull spermatozoa subjected to induced oxidative stress. In Animal Reproduction Science, vol. 172, p. 10-20.), Ing. Katarína Zbyňovská, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov, FBP  (Zbynovska, K., Petruska, P., Kalafova, A., Ondruska, L., Jurcik, R., Chrastinova, L., Tusimova, E., Kovacik, A., Capcarova, M. 2016. Antioxidant status of rabbits after treatment with epicatechin and patulin. In Biologia: Section Zoology, vol. 71, p. 835-842.) a Ing. Ondrej Hanušovský, PhD., z Katedry výživy zvierat, FAPZ (Hanušovský, O., Bíro, D., Šimko, M., Gálik, B., Juráček, M., Rolinec, M., Herkeľ, R. 2016. Effect of daily diet change from the start of lactation to the peak of lactation diet on ruminal pH with courses and changes during the feed day. In Journal of Central European Agriculture, vo. 17, p. 1204-1220).

V sekcii potravinárstvo si ocenenie prevzal aj Ing. Marek Šnirc, PhD., z Katedry chémie, FBP (Šnirc, M,  Král, M., Ošťádalová, M., Golian, J. Tremlová, B. Application of principal component analysis method for characterization chemical, technological, and textural parameters of farmed and pastured red deer. In International journal of food properties. ISSN 1094-2912, 2016, vol. 20, no. 4, s. 754-761 Dostupné na internete: http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2016.1180532) a Ing. Stanislava Matejová, z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, FBP (Matejová, S.,  Fikselová, M. Čurlej, J., Czakó, P.   Application of by-products in the  development of foodstuffs for particular nutritional uses: Využitie vedľajších výrobných  zvyškov pri vývoji potravín na osobitné výživové účely.  In Journal of Central European  Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 17, 4 2016, s. 1306--1319. ISSN 1332-9049).

 

Späť