V grantovom programe Mením moje mesto uspeli tri projekty z SPU

vložil: SPU Web Editor

Botanické leto, chill out zóna a fontána pred súdom patria k dvanástke úspešných projektov, ktoré získali podporu z grantového programu Mením moje mesto. Cieľom programu, ktorý vyhlásilo mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou, je zlepšenie kvality verejných priestranstiev a miestnych lokalít, ich obnova či oživenie. O podpore jednotlivých projektov rozhodla verejnosť v online hlasovaní.

Finančnú podporu vyše 4-tisíc eur získal projekt Botanické leto, ktorého cieľom bolo zatraktívniť prírodné prostredie Botanickej záhrady SPU v Nitre. Vysadená parková plocha slúži ako zázemie pre oddych, rekreačné aktivity a edukáciu. Podľa slov riaditeľky BZ Ing. Eriky Mňahončákovej, PhD., bolo na celkovej ploche 1600 metrov štvorcových vysadených sedem záhonov letničiek. Každý záhon je doplnený tabuľkou s opisom sortimentu. Letničkové zmesi z priamych výsevov, ktoré pri výsadbe použili, zároveň prinášajú obohatenie sortimentu o druhy, ktoré sú už zabudnuté.

Pedagogičky z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre Ing. Denisa Halajová, PhD., a Mgr. art. Soňa Bellérová uspeli s projektom Fontána NR (podporený sumou 5-tisíc eur). Rozhodli sa kreatívnym prístupom skultivovať fontánu pred budovou súdu na Štúrovej ulici a zrevitalizovať mobiliár v jej okolí.

V rámci projektu Katedry zeleninárstva FZKI SPU v Nitre - Chill out zone (podporený sumou 4 972 eur) vznikne v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity chýbajúce „outdoorové“ zázemie pre študentov aj širokú verejnosť. Doplnia ho vysadené stromy, jedlé byliny a infopanely o histórii a súčasnosti univerzity. Podľa autorov projektu,  väčšia časť prác bude realizovaná priamo študentmi, ktorí najlepšie vedia ako si priestor pretvoriť tak, aby sa v ňom cítili čo najlepšie.

Späť