V areáli univerzity sa začala výstavba archívu a knižnice

vložil: SPU Web Editor

V centrálnom areáli univerzity, neďaleko Jazdeckého strediska a skleníkov Botanickej záhrady SPU,  vládne stavebný ruch. Už o rok tu má stáť nová trojpodlažná  budova archívu a študovne Slovenskej poľnohospodárskej knižnice.   Na postup stavebných prác sa 29. januára v rámci interného kontrolného dňa prišiel pozrieť aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a kvestorka SPU doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.

V novostavbe sa budú nachádzať dve samostatné pracoviská. Na prvom nadzemnom podlaží bude umiestnený archív a registratúrne stredisko, vybavené regálovým systémom pre uskladnenie takmer  1700 metrov spisov archívnych materiálov a materiálov registratúry.

Na druhom a treťom nadzemnom podlaží bude študovňa Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. Komfortné a variabilné priestory s bezbariérovým prístupom budú určené širokej verejnosti, najmä však študentom. Tri zóny poskytnú výborné podmienky pre všetkých návštevníkov. V tichej zóne bude vytvorený priestor na štúdium, v hlučnej zóne sa budú nachádzať informačné pulty, prednášková miestnosť a služby, ako napr. tlač a kopírovanie. Treťou bude relaxačná zóna, ktorú bude tvoriť zimná záhrada a terasa.  

Nová študovňa Slovenskej poľnohospodárskej knižnice poskytne  priestor pre uskladnenie 30 - 40-tisíc knižničných jednotiek. K dispozícii bude 50-70 študijných miest, predpokladaná denná návštevnosť bude maximálne 250 používateľov.

Podľa slov rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., v zmysle smerníc, ktoré vstúpili do platnosti, je nevyhnutné vybudovať nový a moderný archív, súčasné priestory sú nevyhovujúce. Cieľom novej študovne v centrálnom areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je zasa priblížiť sa viac k študentom. Zámer vedenia univerzity schválil Akademický senát SPU na svojom zasadnutí 11. mája 2016.

„Dôvod výstavby novej študovne pre knižnicu, hoci máme veľké a komfortné priestory na Štúrovej ulici, je prostý – snaha o zvyšovanie kvality štúdia,“ vysvetlila  riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice SPU v Nitre Mgr. Beáta Bellérová, PhD.  „Dnešní študenti patria do tzv. Google generácie. Jej informačné správanie treba do istej miery akceptovať, na druhej strane však aj pozitívne ovplyvňovať.  Preto chceme študentom poskytnúť komfortné priestory na štúdium - formálne, neformálne aj skupinové, umožniť im čo najlepší  prístup ku kvalitnému informačnému obsahu, tlačenému aj online a tiež ponúkať služby knižnice tam, kde študenti žijú,“ povedala B. Bellérová.

Projektovú dokumentáciu budovy knižnice, archívu a registratúrneho strediska SPU vypracovala projektovo-inžinierska kancelária Jegon, s.r.o., Michalovce. V novembri 2017 bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác, spoločnosťou Euro-Building, a.s., Bratislava.

 

Späť