Univerzita oslávila tridsiate výročie programu Erasmus+

vložil: Renáta Chosraviová

Dvadsiaty druhý november 2017 sa na SPU v Nitre niesol v znamení osláv. Už 30 rokov sa študenti, učitelia a zamestnanci slovenských univerzít môžu zúčastňovať na zahraničných pobytoch či už vo forme štúdia, stáže, učiteľskej alebo zamestnaneckej mobility. 

Oslavy okrúhleho výročia programu Erasmus+ boli zaradené do programu Študentských dní nitrianskych univerzít 2017 a spojené s obľúbenou akciou  Erasmus Village, ktorá každoročne ponúka zahraničným študentom možnosť prezentovať svoje univerzity a pre domácich návštevníkov je príležitosťou virtuálne precestovať a aj „ochutnať“ krajiny našich hosťujúcich študentov. V akademickom roku 2017/2018 sme hostili študentov z  Belgicka, Ukrajiny, Turecka, Francúzska, Nemecka, Grécka, Talianska, Poľska, Rumunska, Španielska, Kolumbie, Mexika, San Salvadoru, Nikaraguy, Číny a Indie.  

Podujatie slávnostne otvorila prorektorka SPU pre vzdelávanie a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., a prorektorka UKF pre medzinárodné vzťahy prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. Obe vyzdvihli pozitíva programu Erasmus+, vďaka ktorému majú študenti možnosť okrem štúdia spoznávať iné zvyky, tradície, jazyky a históriu krajín nielen v rámci EÚ,  ale aj sveta.

Oslava pokračovala hlasovaním za najzaujímavejšie stánky a vedomostným kvízom zo znalostí o programe Erasmus+. Najväčšej popularite sa tešil stánok študentov z Kolumbie, Rumunska a San Salvadora. Program uzatvorili prezentácie študentov SPU v Nitre - za FEM Kristína Madajová a Šimon Lacena, za FAPZ Kristína Lukačovičová a Dominik Markovič, ktorí prezentovali svoje mobilitné skúsenosti zo štúdia a stáže v Írsku, Španielsku a Českej republike.

Podujatie prebiehalo pod záštitou Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU v Nitre a organizáciou ESN na SPU.

Späť