Technickú fakultu povedie prof. Roman Gálik

vložil: Renáta Chosraviová

Na Technickej fakulty  SPU v Nitre sa 11. septembra  na zasadnutí AS TF SPU konali voľby kandidáta na dekana fakulty.

Navrhnutí  boli dvaja kandidáti – prof. Ing. Pavol Findura, PhD., a prof. Ing. Roman Gálik, PhD. V prvom kole tajných volieb AS jednomyseľne zvolil za kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 - 2022 bývalého prodekana pre vzdelávanie prof. Romana Gálika.

Späť