Srbskí predstavitelia navštívili SPU

vložil: Mgr. Eva Trabalikova

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu (SPU)  v Nitre navštívila 31. marca 2017 delegácia zo Srbskej republiky. Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal riaditeľa Vysokej poľnohospodárskej školy odborných štúdií v Šabci prof. Dr. Radenka Stepiča a profesora na Poľnohospodárskej fakulte Univerzity v Novom Sade prof. Dr. Jána Kišgeciho. 

V úvodnom slove rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., informoval hostí  o poslaní našej univerzity, jej strategických zámeroch, ako aj o možnostiach kooperácie so srbskými univerzitami prostredníctvom viacerých medzinárodných programov. Vyjadril záujem o intenzívne vytváranie príležitostí pre rozvoj spolupráce, ktorá je založená na dlhoročných dobrých vzťahoch s mnohými inštitúciami v Srbsku. Od prof. Dr. Radenka Stepiča prijal dar – obraz znázorňujúci spoločnú históriu oboch krajín ako znak vôle spolupracovať naďalej aj v budúcnosti.

Nasledovala prezentácia, počas ktorej bola 32-členná delegácia zložená zo zástupcov Vysokej poľnohospodárskej školy odborných štúdií v Šabci oboznámená so štruktúrou a vedeckovýskumnou a vzdelávacou činnosťou SPU. Súčasťou programu bola aj prehliadka areálu SPU a priestorov Výskumného centra AgroBioTech. Delegácia potom pokračovala návštevou poľnohospodárskeho veľtrhu Agrosalón, na ktorom má svoje zastúpenie aj TF SPU v Nitre.

Na záver stretnutia bol navrhnutý obsah a podpis dohody o spolupráci, ktorej súčasťou je aj výmena študentov, učiteľov a zamestnancov.

Späť