SPU v Nitre slávnostne otvorila oddychové a reprezentatívne átrium

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre 6. novembra slávnostne otvorila priestory reprezentatívneho a relaxačného átria, ktoré vzniklo vďaka grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne s finančným príspevkom 5-tisíc eur. SPU projekt dofinancovala sumou 2 500 eur, ktoré boli využité na prípravu podkladu a montáže pre jednotlivé prvky.

Aktivita sa realizovala prostredníctvom zamestnaneckého programu „Pomôžte nám pomáhať 2017“, ktorého hlavným cieľom je podporiť zmysluplné verejnoprospešné projekty v regiónoch.

Átrium sa rozprestiera v centre pôvodného areálu SPU – národnej kultúrnej pamiatky, v priestore, ktorý je denne frekventovaný a pohybuje sa tu počas pracovného času množstvo študentov, zamestnancov a po skončení pracovného času okrem nich aj verejnosť. Priestor átria bude reprezentačným a využívaným relaxačným a spoločenským priestorom akademickej komunity. Zámer pripravila v máji 2017 doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, spolu so svojou doktorandkou Ing. Veronikou Vaculovou z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

V rámci realizácie projektu bolo odstránených osem starých lavičiek, miesto nich pribudlo osem nových, ako aj dva odpadkové koše jednoduchšie, dva na triedený odpad a dva stojany na bicykle.

Átrium je jeden z krokov, ktorým sa manažment univerzity snaží vytvoriť  komfortné podmienky  pre každodenný život študentov a zamestnancov SPU, ale aj pre verejnosť, v priestore hlavného areálu univerzity a šíriť ekologickú a environmentálnu osvetu medzi užívateľmi priestoru. Udržateľnosť projektu  bude zabezpečená prevádzkou akademického prostredia a predpokladom, že užívatelia sú uvedomelí a budú nový mobiliár vhodne využívať a chrániť.

Ako povedala doc. R. Štěpánková, univerzita pravidelne vynakladá prostriedky na zlepšenie akademického prostredia. „Pokiaľ ide o naše ďalšie zámery, pripravujeme projekt z grantového systému Ministerstva kultúry SR, výzva Obnovme si svoj dom, kde žiadame asi 120-tisíc eur na rekonštrukciu bazéna pred univerzitou, ktorý tiež patrí k objektom národnej kultúrnej pamiatky,“ informovala prorektorka.

 

Z médií:

RTVS: Zelená univerzita otvorila nové átrium

Späť