SPU v Nitre má novú profesorku - Ľubicu Bartovú z FEM

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 4. decembra 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.

Medzi nimi je aj prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc., z Katedry štatistiky a operačného výskumu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktorá bola vymenovaná za profesorku v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky.

Podľa prezidenta v školstve, systéme výchovy a vzdelávania je jeden problém – priemernosť. „Nevieme pomôcť najslabším a len veľmi výnimočne vieme podporiť tých najschopnejších a talentovaných. Vieme, že máme dobré, možno výborné vysoké školy, alebo určite aspoň niektoré fakulty. Napriek tomu aj v týchto odboroch odchádzajú mladí ľudia do zahraničia a často sa nevracajú,“ uviedol A. Kiska.

„Myslím si, že tejto priemernosti by sme mali povedať dosť. A očakávam práve od vás, pani profesorky, páni profesori, že aj váš hlas bude jasno počuť. Že budete schopní pomenovať problémy, že budete hľadať riešenia a na ich presadení budete otvorení spolupráci s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední,“ pokračoval prezident. Úlohu profesorov v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku vníma ako nenahraditeľnú.

Späť