SPU sa prezentuje na veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac

vložil: Renáta Chosraviová

Za prítomnosti reprezentantov Európskej komisie, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej rektorskej konferencie bol v Bratislave slávnostne otvorený už 21. ročník medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac.

Vystavovateľov na pôde AEGON Arény, kde veľtrh prebieha od 10. do 12. októbra, vo svojom príhovore privítala riaditeľka podujatia PhDr. Daniela Kráľovičová. Vyjadrila presvedčenie, že aj v tomto roku naplní podujatie a jeho sprievodné podujatia tak očakávania vysokých škôl a univerzít zo Slovenska a zahraničia, ako aj očakávania študentov stredných škôl najmä zo západného a stredného Slovenska, ich pedagógov, ako i rodičov.

Na veľtrhu Akadémia & Vapac má zastúpenie aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá v rámci expozície prezentuje možnosti štúdia na svojich šiestich fakultách.

  

Späť