SPU navštívila indonézska delegácia. Zhodnotila doterajšiu spoluprácu a prejavila záujem o ďalšiu

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre navštívila 11. septembra 17-členná delegácia indonézskeho parlamentu vedená veľvyslankyňou Indonézskej republiky v Slovenskej republike Adiyatwidi Adiwoso.  Vzácnych hostí prijal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter  Bielik, PhD.

Na stretnutí boli prítomní aj prorektori SPU,  dekani a zástupcovia fakúlt, riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., a vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a MVP Mgr. Vladislav Valach.

Ako informoval rektor SPU prof. Peter Bielik, SPU realizovala na medzinárodnej úrovni program pestovania rezistentných odrôd pšeníc v podmienkach tropického poľnohospodárstva pre podporu vzdelávania a výskumu. Spolupráca medzi SPU v Nitre, akciovou spoločnosťou OSIVO Zvolen a indonézskou University Andalas, vyplývajúca z Memoranda podpísaného za prítomnosti prezidenta SR I. Gašparoviča 11. októbra 2011 v Indonézii zástupcami uvedených inštitúcií, nadobudla konkrétnu podobu v apríli 2012, keď päť indonézskych študentov začalo  absolvovať na SPU v Nitre intenzívny trojmesačný študijný pobyt. Jeho  súčasťou bola aj odborná prax realizovaná v spolupráci s Osivo, a.s., Zvolen a šľachtiteľskou stanicou Istropol Solary. V súčasnosti títo mladí odborníci zabezpečujú v Indonézii obilný program v prospech rozvoja indonézskeho poľnohospodárstva. Spolupráca bola príležitosťou aj pre slovenských študentov, ktorí cez rôzne študijné programy mohli navštíviť Indonéziu a študovať na  tunajších univerzitách. Svojou odbornosťou a jazykovou vzdelanosťou v súčasnosti už prispievajú na slovenskom trhu práce.

Členovia indonézskej delegácie a vedenie SPU zhodnotili, čo sa za viac ako päť rokov spolupráce na základe medzivládnej dohody dosiahlo a na akej úrovni je v súčasnosti vzájomná kooperácia. Následne sa hovorilo o perspektívach rozvoja spolupráce.

Obe strany prejavili záujem o ďalšiu intenzívnu spoluprácu. Ako povedala veľvyslankyňa Adiyatwidi Adiwoso, indonézska strana má záujem pokračovať v programe pestovania rezistentných odrôd pšeníc v podmienkach tropického poľnohospodárstva, posilniť spoluprácu a zapojiť do nej viacero indonézskych univerzít, keďže Indonézia je štvrtá najväčšia krajina na svete a má 250 miliónov obyvateľov, ktorým treba zabezpečiť potraviny. „Potravinová bezpečnosť je jednou z priorít našej vlády,“ povedala veľvyslankyňa. Na záver dodala, že Indonézia disponuje veľkou rozlohou poľnohospodárskej pôdy, takže perspektívna by bola aj spolupráca v oblasti vývoja a implementácie nových technológií a poľnohospodárskej techniky.

Na záver si indonézski hostia prezreli vybrané laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech.

Z monitorovani médií:

http://nitra.dnes24.sk/delegacia-indonezskeho-parlamentu-navstivila-akademicku-podu-spu-v-nitre-279294

My Nitrianske noviny:  č. 37, 18. 9. – 24. 9. 2017, str. 5 Učia Indonézanov pestovať pšenicu

SITA: http://www.netky.sk/clanok/polnohospodarska-univerzita-v-nitre-pomaha-indonezii-s-pestovanim-psenice

Roľnícke noviny: č. 38/2017, 20. septembra,  str.  3, Úspešná spolupráca s Indonéziou

Späť