SPU na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia & Vapac v Bratislave

vložil: SPU Web Editor

V Národnom tenisovom centre v Bratislave sa dnes otvorili brány 22. ročníka medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry Akademia & Vapac, na ktorom nechýba ani Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Počas troch dní poskytnú zástupcovia jednotlivých fakúlt SPU stredoškolákom, výchovným poradcom a ďalším záujemcom podrobné informácie o možnostiach štúdia, ponúkaných študijných programoch, prijímacom konaní a i. Návštevníci veľtrhu sa zaujímajú aj o ponuku ubytovania v študentských domovoch či trávenia voľného času.

Veľtrh, na ktorom sa predstavujú  univerzity, vzdelávacie inštitúcie a zamestnávatelia zo Slovenska i zahraničia, ponúka prezentáciu možností pomaturitného vzdelávania. Každoročne ho navštívia tisícky študentov.

Späť