SPU na Celoslovenských dňoch poľa: Zaujala tradičnými i novými aktivitami

vložil: Renáta Chosraviová

Univerzita pod holým nebom a veľmi cenný kontakt s praxou. Aj takto možno charakterizovať najväčšiu odbornú poľnohospodársku výstavu na Slovensku - Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. Už tradične ju organizuje spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou.

Tohtoročný ôsmy ročník sa konal 4. – 5. júna. Slávnostne ho otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Oľga Nachtmannová.

SPU v Nitre sa tento rok ako jeden z hlavných spoluorganizátorov a vystavovateľov prezentovala vo svojom stánku na ploche desať metrov štvorcových. Univerzita zaujala nielen svojou novou expozíciou, tradičným odborným programom pod taktovkou našich odborníkov, ponúkanými informáciami, publikáciami, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SPU, ale aj novými aktivitami. 

Na otvorení sa účastníkom dní poľa prihovorila aj rektorka SPU doc. Klaudia Halászová. Vysoko ocenila snahu organizátorov priblížiť širokej verejnosti slovenské poľnohospodárstvo, ale aj poukázať na problémy, s ktorými tento sektor zápasí. Nie je novinkou, že v agrosektore je nevyhnutná generačná výmena a ako soľ potrebujeme mladých a vzdelaných ľudí. Stojíme pred skutočnosťou, že zlomok obyvateľstva produkuje potraviny, vyrába suroviny bez ktorých by nefungovali potravinárske, ale aj rôzne priemyselné podniky a bez ktorých by bol nemysliteľný ľudský život v usporiadanej krajine. Keď má však poľnohospodárstvo v budúcnosti držať krok s ostatnými odvetviami, kľúčovým je zmeniť obraz poľnohospodára v povedomí spoločnosti, nevyhnutné je zvýšiť jeho prestíž a spolu s ním aj prestíž poľnohospodárskej školy ako atraktívnej a modernej vzdelávacej inštitúcie. Uvedená problematika rezonovala v diskusii, ktorú zorganizovala SPU vo svojom stánku so zástupcami ministerstiev – štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR Oľgou Nachtmannovou a generálny riaditeľom sekcie Poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a RV SR Štefanom Rybom, riaditeľmi stredných poľnohospodárskych odborných škôl, zástupcami združení, komôr, praxe a ďalšími.

„Možno ani o jednom odvetví neexistuje toľko hlboko zakorenených predsudkov ako o poľnohospodárstve. V súčasnosti neexistuje presná odpoveď, koľko poľnohospodárskych profesií dnes na Slovensku chýba. Faktom však je, že problém narástol do hrozivých rozmerov, hoci poľnohospodárstvo je odvetvie s veľkou budúcnosťou,“ zhodli sa všetci zainteresovaní.

Univerzita pripravila aj zaujímavý program pre stredoškolákov, prostredníctvom ktorého im  priblížila hlavnú myšlienku podujatia a bližšie ich oboznámila s témami, ktoré súvisia so vzdelávaním na SPU v Nitre.

Pod gesciou odborníkov z Technickej fakulty sa konala už obľúbená súťaž v orbe s konským dvojzáprahom a ukážky poľných prác s konskými dvojzáprahmi a historickými traktormi, ktorých odborným garantom bol doc. Jozef Ďuďák. Prof. Vladimír Rataj prezentoval prehliadku strojov na spracovanie pôdy v technológiách podporujúcich hospodárenie s vodou v pôde. Z výkladu sa návštevníci mohli dozvedieť informácie o vplyve pohybu traktorov a strojov na pôdne prostredie vrátane závislosti vlhkosti pôdy v podmienkach nedostatku zrážok.

Organizačne prezentáciu SPU v Nitre zabezpečila Kancelária komunikácia a práce s verejnosťou v spolupráci s Vydavateľstvom SPU,  Botanickou záhradou SPU,  Experimentálnou interaktívnou záhradou FZKI, fakultami a Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom SPU  Kolíňany. Expozíciu navrhla a dizajnovo riešila Mgr. art. Soňa Bellérová.

 

Späť