Rektorka odovzdala dekréty deviatim novým docentom

vložil: Renáta Chosraviová

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 11. decembra, odovzdala rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty deviatim novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo Vedeckej rade príslušnej fakulty SPU v Nitre, bol vedecko-pedagogický titul docent priznaný: doc. Mgr. Petrovi Juhásovi, PhD., z Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia), doc. Ing. Michalovi Rolincovi, PhD., z Katedry výživy zvierat  Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.12 Výživa), doc. Ing. Petrovi Tóthovi, PhD., z Katedry ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.16  Ochrana rastlín), doc. Ing. Alici Bobkovej, PhD., z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, (habilitovala sa v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov), doc. Ing. Andree Mendelovej, PhD., z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov  Fakulty  biotechnológie a potravinárstva (habilitovala sa v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov), doc. Ing. Mariánovi Tóthovi, PhD., z Katedry financií  Fakulty ekonomiky a manažmentu, (habilitoval sa v študijnom odbore 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky), doc. Ing. Jánovi Horákovi, PhD., z Katedry biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.11 Krajinárstvo), doc. Ing. Gabrielovi Kuczmanovi, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra) a  doc. Ing. Jánovi Mezeyovi, PhD., z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva  a krajinného inžinierstva, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.10 Záhradníctvo).    

Vymenovaným zablahoželala rektorka doc. Klaudia Halászová a popriala im mnoho ďalších tvorivých úspechov, aby aj naďalej boli prínosom pre svoje fakulty a univerzitu.

Späť